Kamp og demonstrasjoner i Oslo

Tross politiets massive beskyttelse av fascistene og bortvisninger og arrestasjoner av antifascister, lever motstanden i Oslo sterkere enn på mange år. Dette kan ikke sees på som noe annet enn antidemokratiske metoder for å svekke den rettferdige motstanden mot fascisme. Kampkomiteen gir sin fulle solidaritet til de arresterte antifascistene spesielt, og til alle som tar til gatene i disse dagene generelt!

Continue reading