Kamp og demonstrasjoner i Oslo

Valgsirkuset er i gang for fullt og det betyr også at politikernes mest tragiske klovner, fascistene, gløtter fram (dog under massiv politibeskyttelse). Både Alliansen med riksklovnen Lysglimt i spissen og hans gamle kumpaner i Selvstendighetspartiet har gjort gjentatte forsøk på å vinne stemmer og oppslutning blant de andre partienes stands i Karl Johans gate. Men heller ikke i år har de fått stå uforstyrra. Tvertimot har bare den spede starten på valgkampens gateaktiviteter vist at den antifascistiske motstanden har fått seg et oppsving. Flere ganger har fascistenes valgkampmateriell blitt ødelagt, de har blitt konfrontert spontant eller blitt møtt med organiserte motdemonstrasjoner med flere hundre antifascister. Tross politiets massive beskyttelse av fascistene og bortvisninger og arrestasjoner av antifascister, lever motstanden i Oslo sterkere enn på mange år.

Fredag 16. aug besøkte den danske fascistiske provokatøren Rasmus Paludan en pressekonferanse i Selvstendighetspartiets partytelt. Under beskyttelse av et politi som gjorde hva de kunne for å sørge for at Paludan kunne stå fritt mitt i Oslo og trakassere og agitere for folkemord. På andre siden av gaten av fascistenes stand, var rundt 300 antifascister vist bak franske gjerder, samt under nøye bevåkning av bevæpna, uniformert og sivilt politi. Demonstrasjonen brukte støy og slagord for å overdøve fascistene. I tillegg var det spontane demonstrasjoner som fant sted rett foran fascistenes stand, samt flere forsøk på å forstyrre deres tilstedeværelse. Politiet arresterte og bortviste flere antifascister i løpet av dagen, uten noen lovhjemmel. Arrestasjonene og bortvisningene kan ikke sees på som noe annet enn antidemokratiske metoder for å svekke den rettferdige motstanden mot fascisme. Kampkomiteen gir sin fulle solidaritet til de arresterte antifascistene spesielt, og til alle som tar til gatene i disse dagene generelt!

Kampkomiteen avsluttet dagen med å henge opp et banner sentralt på Grønland i Oslo. Knapt en uke etter at en fascist forsøkte å gjennomføre et terrorangrep på en moske i Bærum, vil vi også uttrykke vår fulle solidaritet med, og beundring for Rafiq og hans kamerat som for alltid vil bli husket som ekte helter for at de den 10. august stoppet et fascistisk terrorangrep. Takk!