Klimaaksjon i Kristiansand

27. mai arrangerte Extinction Rebellion en demonstrasjon i Kristiansand, og sammen med Fridays for Future, Framtiden i våre hender og World Saving Hustle tilslutta Kampkomiteen seg. Det blei holdt flere appeller, det var allsang, en opptreden av performancegruppa Røde Rebeller, og aksjonen blei avslutta med en die-in. 

Bakgrunnen for demonstrasjonen er en underskriftskampanjen som krever at kommunestyret erklærer klima- og økologisk krise. Aktivistene stilte opp utenfor rådhuset under et bystyremøtet for å legge press på politikerne og skape oppmerksomhet om klimakrisa og det økologiske sammenbruddet, noe som er ei mye større krise enn en pandemi. Politikerne må erkjenner krisa og sette inn kraftige tiltak for å stoppe den. Både politikerne og media må fokusere på denne krisa, og mane til kamp og dugnad for denne krisa.

Nedtrappinga i forbindelse med koronakrisa førte til en markant nedgang i klimagassutslipp. Det viser at endring er fullt mulig. Under finanskrisa i 2008 gikk også utslippa ned. Økonomien blei redda av krisepakker – noe som også fikk fart på utslippa igjen. Det er ingen grunn til å tro at det vil bli bedre denne ganga. Så lenge vi har et samfunn basert på økt profitt og forbruk, og der økonomi settes høyere enn klimaet kan vi ikke løse klimaproblemene.