Ny demonstrasjon mot etterretningslov

Torsdag 28. mai deltok Kampkomiteen i Trondheim på demonstrasjon mot den nye etterretningsloven som vil føre til at E-tjenesten kan hente inn store mengder av privat nettkommunikasjon og lagre i minst 15 år. Saken har alt blitt omtalt av Kampkomiteen i forbindelse med en tidligere markering som møtte represjon fra politi og grunneier.

Denne gangen startet toget på Svartlamon og gikk via Solsiden og Bakklandet der det ble holdt appeller av Sosialistisk Ungdom og Unge Venstre, før vi gikk til torget der det ble holdt to nye appeller av arrangørene. Det ble også delt ut løpesedler til forbipasserende og tilskuere. Fokuset i appellene var at masseovervåking ikke vil føre til et tryggere samfunn – men heller til mindre samfunnsdebatt og generell frykt for å ytre seg. Det ble også pekt på at stater, inkludert Sverige og Danmark har utveksla informasjon med etterretningstjenester i andre land, og at dette overvåkingssystemet vil koste over 700 millioner å opprette og bli like dyrt å drifte uten at det vil hindre terror og annen grov kriminalitet ettersom det vil være fullt mulig for de som kan det å omgå “det digitale grensevernet”. Hovedarrangøren, 1984 Affinity Group, hadde også deltatt på høring om loven, og benyttet anledningen til å be de fremmøtte fra FpU legge press på representanter fra moderpartiet – som viser liten motvilje mot loven. Gruppa har også lagt ut video fra høringa på sosiale media.
Raud tid har også omtalt saken.