Solidaritet med bøtelagte antifascister!

05.01. stilte 15 antifascister på dugnad på en dagligvarebutikk i Bergen. Pengene går uavkortet til Oslo mot Rasisme sitt bøtefond.

Bakgrunnen for dugnaden er at 28 antifascister blokkerte fascistiske Scandza Forum 2. november på Sinsen i Oslo i fjor. Forumet hadde “Menneskelig biodiversitet” (et nyord for rasebiologi) som tema og var en møteplass for fascister fra flere forskjellige miljøer.

Aktivistene som blokkerte ble til sammen straffet med bøter på over 300 000 kr av politiet.

Et bøtenivå som er skyhøyt og myntet på å skremme antifascister, sa representanter fra Oslo mot rasisme den gang.

En aktivist som deltok på dugnaden forteller:

«Slike type dugnader er viktige for å sveise sammen hele den antifascistiske bevegelsen, og er et eksempel på at det fins oppgaver for alle.

Hele bevegelsen er driftet på dugnad, så det er på en måte helt logisk at det også gjelder det økonomiske.»

Aktivisten oppfordrer videre folk til både å gi privat, men også til å kalle sammen andre antifascister i område og organisere dugnader.

«Penger er viktig, det er jo for bøtene vi samler inn. Men det at antifascister fra forskjellige miljøer kommer sammen og jobber sammen, har også en verdi. Det bygger solidaritet.»

Bøtefondet kan støttes med

Vipps: 580320

Eller

Kontonummer: 12546308608

GoFundMe

Doner til Kampkomiteen