Demonstrasjon mot krig med Iran

Vi bør ta et hardt oppgjør med noen av de mest sentrale feilforestillingene som preger antikrigsbevegelsen, som forestillingen om at Norge følger viljesløst etter USA, uten at Norge vinner på krigene i Midtøsten. Man må videre sterkt avvise individorienterte fremstillinger av krig. Få klart frem poenget at det ikke dreier seg om Trump, eller Erna, men at imperialismen går på tvers av partier og politikere.

Kampkomiteen og Rød Ungdom arrangerte en demonstrasjon mot krig med Iran lørdag 18. januar. Omtrent 30 folk stilte opp i Tordenskjoldsparken med følgende organisasjoner representert:
Kampkomiteen
Rød Ungdom
Sosialistisk Ungdom
Ingen Amerikansk Base på Værnes
NKP

Vi håper at dette er starten på et tettere samarbeid med andre innenfor antikrigsbevegelsen, en bredere folkebevegelse, samt en bredere mobilisering og folkelig engasjement mot imperialisme.

Representanter fra hver organisasjon holdt appell, samt en student som fremførte en appell som privatperson. Kampkomiteens appell kan leses her:

Vi er her for å uttrykke vår vrede mot USAs krigshissing. 
Vi fordømmer den økte aggresjonen mot Iran. 
Vi fordømmer USAs systematiske krenkelser av Irans nasjonale grenser. 
Og vi fordømmer USAs blodige kriger i midtøsten.

Den økte aggresjonen mot Iran er nok et steg i et internasjonalt geopolitisk spill.
Et spill der Verdens stormakter kjemper mot hverandre om innflytelse, handelsruter og oljefelt. 
Et spill som koster tusenvis av mennesker livet, og som driver på flukt og traumatiserer enda flere.
Per i dag er midtøsten det stedet i verden der dette spillet er på sitt mest intense.

Hva har dette å gjøre med Norge? Den norske staten inngår i NATO. En imperialistisk allianse ledet av USA. Norske selskap tjener på å selge våpen og militærutstyr til USA. Våpen og utstyr som blant annet har blitt brukt i Saudi Arabias kriminelle krig mot Yemen.
Norske soldater er Stasjonert i Irak, Irans naboland. 
Norske fly har vært med på å bombe Libya i stykker.
Og Norske soldater er fortsatt en del av okkupasjonen i Afghanistan, i en krig som har vart lenger enn mange av oss her har levd. Og som har forårsaket enorme lidelser og enorme menneskelige tap. Alt dette bare for at noen få rike skal tjene på det.

Vi er her for å vise solidaritet med alle de som lider under krig og imperialisme, og da særlig Irans folk.
Vi er her for å si: Ingen støtte til USAs kriger! Nei til Krig med Iran!
Vi er her for å kreve at Norge trekker alle soldater fra Midtøsten, og opphører all salg av våpen og militært utstyr til USA og dens allierte i regionen. 

NEI TIL KRIG MED IRAN!

NEI TIL NORSK DELTAGELSE!

NED MED USA!


Kampkomiteen har også deltatt på demonstrasjon i Bergen:

Fra samling på Torgallmenningen i Bergen.

Les mer her:

Doner til Kampkomiteen