Markering mot USA og Israels krigstrusler

Lørdag 15. februar demonstrerte et titalls personer i Trondheim mot USA og Israels undertrykking og angrep mot folk i Midt-Østen. Blant disse var det også folk fra Kampkomiteen. Palestinakomiteen var initiativtakere og Trump sin “fredsplan” for Palestina ble fordømt. En av appellantene framheva at vi må støtte palestinernes rett til aktiv og passiv motstand, og en annen fortalte om at palestinske barn alt i barnehagealder lærer seg okkupantens regler. Det var også fokus på amerikansk politikk mot Syria, Libya, Iran og Jemen. Og det ble også stilt krav om at norsk våpeneksport til krigførende regimer må stoppes, og at å nominere NATO til Nobels fredspris på bakgrunn av fred i Vest-Europa er absurd. I tillegg til appeller fra Palestinakomiteen, LO, Sosialistisk Ungdom og Rødt ledet et trommeorkester rop av slagordene “Boikott Israel, støtt Palestina!” og “Fritt Palestina”.  

Doner til Kampkomiteen