8. mars – kjemp og gjør motstand!

Kampkomiteen skal markere 8. mars ved å danne antifascistisk og antiimperialistisk seksjon i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Vår hovedparole for dagen er Kjemp og gjør motstand!

Kampkomiteen har sia stiftelsen i februar 2019 ført videre kampen mot NATO-baser flere steder i landet og mot USA-imperialismen. Vi har drevet internasjonal solidaritet med Kurdistan, Palestina og Kashmir, og med folket som gjør opprør i Chile, Sudan og Irak. Vi har kjempa mot muslimhaterne i SIAN gjennom ei rekke motdemonstrasjoner mot rasisme og muslimhat. Vi vil bygge videre på dette arbeidet når vi markerer 8. mars i en internasjonalistisk ånd.

8. mars er dagen til verdens arbeidende og undertrykte kvinner. Det er en dag for å reise kampen mot de tunge børene som holder flertallet av verdens mennesker nede i undertrykking og fattigdom. Kvinner har kjempa og gjort motstand i årtusener, og særlig de siste hundre åra har de reist seg med enorm kraft.

Imperialistenes kriger rammer fattige og arbeidende kvinner hardest på alle mulige måter. Fascistenes terror og sjåvinisme slår også hardest ut for kvinner. Kvinneundertrykkinga er vevd sammen med imperialismen og sjåvinismen er alltid sentral i fascistenes retorikk. Sjøl når de tåkelegger dette ved å late som de bryr seg om muslimske kvinner, ligger hatet mot fattige og undertrykte kvinner like under den grumsete overflata i fascistenes propaganda.

Vår parole er kjemp og gjør motstand. Kvinner, særlig de arbeidende kvinnene, må sjøl organisere seg og sjøl kjempe og gjøre motstand. Ikke alene eller adskilt fra menn med felles interesser og felles standpunkt, men like fullt som aktive og ledende og kjempende mennesker. Vi sier kjemp og gjør motstand fordi framskritt aldri kommer som gaver fra oven, men alltid må kjempes gjennom av folkets kvinner sjøl.

Våre slagord for 8. mars:

All makt til folket
Bølge for bølge, slag for slag – mot imperialisme og patriarkat
Ingen fred uten frihet, ingen frihet uten kamp – knus imperialismen
Antifascisme er sjølforsvar – alltid, overalt, med alt vi har
Alerta, alerta, antifascista
Styrk den internasjonale solidaritet
Slå tilbake – knus patriarkatet
Vi er alle antifascister

Oppmøtesteder:

Oslo: Arbeidersamfunnets plass kl. 12.15
Bergen: Torgallmenningen kl. 17.00
Trondheim: Tordenskioldsparken kl. 13.00
Kristiansand: Øvre Torv kl. 15.00

Ta gjerne kontakt med Kampkomiteen hvis du vil hjelpe til eller delta sammen med oss: http://kampkomiteen.org/index.php/kontakt-oss/

Doner til Kampkomiteen