Rapporter fra 8. mars

Kampkomiteen har markert kvinnedagen i Trondheim, Oslo, Bergen og Kristiansand, med antifascistiske og antiimperialistiske seksjoner i 8. mars-togene. Her er rapporter fra lokallaga.