Fram for 1. mai – kjemp og gjør motstand!

Ingen kan avlyse eller forby 1. mai. 1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag. Kampkomiteen vil gå sammen med alle andre internasjonalister, antifascister og antiimperialister for å markere 1. mai på gater og torg.

Vi ønsker samarbeid varmt velkommen, og oppfordrer organisasjoner og enkeltpersoner til å kontakte oss for å jobbe sammen for å skape en levende 1. mai.

Kampkomiteens hovedparole for dagen er «Kjemp og gjør motstand!». Dette er den overordna parolen som angår alle folkelige kamper og motstanden mot kutt, undertrykking, imperialisme og fascisme.

Vi reiser underparoler:

«Kamp mot krise, arbeidsledighet og represjon!»

«Pandemien var varsla, stortinget svikta!»

«Kamp mot angrep på lokalsjukehus og akuttberedskap!»

«Kamp mot imperialisme og fascisme».

«Yankee go home!»

Vi vil nærmere 1. mai offentliggjøre samtlige av våre slagord for dagen, samt nærmere informasjon om markeringene vi vil delta i. Vi vil selv ta initiativ til markeringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand, og vil støtte eventuelle markeringer i andre byer også.

Vi holder oss oppdatert på helsefaglige råd slik at vi uka før 1. mai kan veilede i hvordan arrangementene på 1. mai kan utføres på en tryggest mulig måte med tanke på Covid-19 og smittefare. Så lenge det er smittefare vil vi selvsagt ta enkelte hensyn og komme med oppfordringer som kan veilede til tryggest mulig deltagelse. 

Vi går inn i en økonomisk depresjon og makthaverne forsøker å velte byrdene over på det arbeidende folket. De gjennomfører kutt og innstramminger, samtidig som utbyttefesten fortsetter for de rike. Flere mister jobb og inntekt og mange arbeiderfamilier står nå foran en svært vanskelig tid. Det er vanskelig å få betalt husleie og barnehage når disse igjen kommer i gang. Studenter opplever at jobbene deres forsvinner, uten at de får noen kompensasjon.

Krisa er ikke folkets skyld, men massene får ansvaret for å holde oppe økonomien til de rike og mektige. Med fare for egen helse holder arbeidsfolk «hjulene i gang», men får bare klapp på skuldra i stedet for risikotillegg og overtidsbetaling. Vi må kjempe og gjøre motstand mot kutt og arbeidsløshet, for ei lønn å leve av for titusenvis av fattige barnefamilier i dette landet. Vi må kjempe og gjøre motstand mot kutt i trygdene til syke og uføre.

Krisepakkene til politikerne går hovedsakelig til de rikeste og mektigste. De er ikke våre politikere, de jobber for noen andre – selv om det er vi som betaler regninga.

Politikernes ansvar for elendige forberedelser til å møte pandemien må løftes fram. Pandemien var varsla. Fagfolk har i mange år advart mot pandemier og konsekvenser av disse. De har advart mot politikernes kutt i helsetjenestene og manglende forberedelser, manglende lagring av medisiner og medisinsk utstyr. Regjeringa forsøker å samle sympati og melke stemmer ut av krisa. Men det er ingen grunn til tillit til regjeringa eller til «de rødgrønne». Stortinget er ansvarlig for at livreddende forberedelser ikke ble gjort tidsnok.

Videre har de siste regjeringene reelt sett kuttet i helsetjenestene til massene. De har delprivatisert og innført «New public management» i helsevesenet gjennom at sykehusene er overtatt av helseforetakene, som drives som vanlige bedrifter. Det er alt for få leger, sykepleiere og andre helsefagsarbeidere. Det er alt for mye stress og alt for få senger. Dette er katastrofalt i en kritisk situasjon.

1. mai er en internasjonal kampdag. Den markeres over hele verden. Den tilhører alle arbeidere og undertrykte. Over hele verden kjemper folk for sine rettigheter, for verdighet, for selvstendighet. Chile og Ecuador, Libya og Libanon, Palestina og Kurdistan og så videre og så videre. I Afghanistan, Irak, Syria, Jemen, India, Filippinene, Tyrkia og Peru, kjemper folk mot USA-imperialismen med våpen i hånd. Over alt lyder ropet «Død over USA!» og «Yankee go home!». Også i Norge vil slike rop lyde i gatene på 1. mai.

Vi oppfordrer alle som har spørsmål til å skrive til oss.

Bli med og marker arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai!

All makt til folket!

Doner til Kampkomiteen