Fram for kampdagen 1. mai!

Kampkomiteen oppfordrer igjen aktivister, både grupper og enkeltpersoner, til å markere 1. mai. Her følger våre slagord for dagen og en veiledning for trygg markering.

Slagord for 1. mai

Kampkomiteen har bestemt følgende slagord for vår markering av 1. mai:

All, all, all makt til folket
Styrk den internasjonale solidaritet
Pandemien var varslet – Stortinget sviktet
Krise, kutt og represjon – vårt svar er kamp og motaksjon!
Bølge for bølge, slag for slag – første mai er vår dag!
Vi er alle antifascister!
Alerta, alerta, antifascista!
Antifascisme er sjølforsvar – alltid, overalt, med alt vi har!
Ingen fred uten frihet, ingen frihet uten kamp – knus imperialismen!
Ned med USA – Yankee go home!
Nei til dugnad for de rike – la dem betale sin egen krise
Motstand mot stat og kapital –  kampen for befrielse er internasjonal

Veiledning for tryggest mulig 1. mai-markeringer

For å redusere smittefaren har vi utarbeidet følgende råd til deltakere:

1. Deltakere oppfordres til å bruke munnbind og/eller maskering under hele markeringen.
2. Deltakere må minimere berøring seg i mellom både før, under og etter markeringen.
3. Deltakere må vaske hender og fjes grundig før de går til markering og umiddelbart når de kommer hjem og aktivister anbefales å ta med desinfiserende middel til hender.
4. Hvis man har symptomer forbundet med Covid-19 (feber, tungpustethet, luftveisinfeksjon) bør man holde seg hjemme.
5. Hvis man tilhører en åpenbar risikogruppe bør man holde ekstra god avstand og delta som tilskuer.
6. Vi oppfordrer folk til å delta i grupper på maksimum 5 personer som holder sammen på dagen og ikke har nærkontakt på tvers av grupper.
7. Tilfeldige deltakere oppfordres til å holde avstand mellom seg og ikke klynge seg sammen.
8. Eventuelt materiell, som løpesedler, skal håndteres med hansker og masker før og under markeringen. Man kan behandle disse slik varer behandles i butikker av personalet der.

Per i dag går mange på jobb relativt normalt og i de store byene er det mye aktivitet på gater, torg og i parker. 

Kan man gå på jobb, restaurant eller på butikken så kan man demonstrere på 1. mai!

Doner til Kampkomiteen