Demonstrasjoner mot rasisme og politivold

Den siste uka har det vært demonstrasjoner mange steder i Norge, til støtte for George Floyd som blei drept av politiet 25. mai og for alle som nå gjør opprør og kjemper mot undertrykking i USA. Og i protest mot rasisme og politivold. Mange steder har politiet og kommunen brukt korona og smittevernregler for å forsøke å stoppe protestene, men folk har likevel møtt opp. Kampkomiteen har deltatt i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Her er rapporter fra lokallaga. 

Trondheim:
Onsdag 3. juni blei det haldt støttemarkering for George Floyd på torget i Trondheim. Som andre markeringar i byen den siste tida, blei også denne sabotert av lokale styresmakter med smittevern som påskot, samstundes som det er lite COVID-19 i området. 

Denne gongen hadde både Raud Ungdom og ein privatperson som tok initiativ til demonstrasjonar, blitt truga med bøter. Til tross for dette blei det demonstrasjon. Fleire hundre trossa forsøka på sabotasje og holdt ei livleg markering som vara i to timar.

Fleire hadde med handplakatar der det blant anna stod “Black Lives Matter”, eit slagord som blei ropt mange gonger gjennom demonstrasjonen. På førehand hadde Motmakt og Kampkomiteen anonsert at dei ville halde appell, men under heile markeringa gjekk folk opp og snakka. Ikkje berre om politivald, men også om personlege erfaringar med statleg rasisme og kvardagrasisme. Dei fleste av desse var ungdomar. Dei fleste appellantane avslutta med å dra med dei frammøtte på slagord. Ved eit par høve gjekk demonstrantane ned på kne slik mange har gjort den siste tida. Det planleggast ny demonstrasjon den 15. juni.

Bergen:
Den frivillige organisasjonen Way Forward stod i spissen som arrangør for demonstrasjonen “Black Lives Matter, Justice for the black community” fredag 5. juni . Det var møtt opp masse folk fra ulike miljøer og mye ungdom.

Stemningen var oppstemt og alvorlig. Slagord som «Ingen rasister i våre gater», «No Justice, No peace, prosecute the police» (man kunne også høre «fuck» istedet for prosecute), «Black Lives Matter» ble ropt taktfast blant de mellom 1000 og 2000 demonstrantene som var møtt opp.

Det har vært en del fokus på smitteverntiltak, og folk var generelt sett gode på å stå i mindre grupper med avstand mellom seg.

Endel hadde munnbind og andre delte ut munnbind til folk som ville ha.

Det eneste som trakk ned var lydanlegget. Det var svært vanskelig å høre noen av appellene som ble holdt fra scenen, og etterhvert så sviktet anlegget helt. 

Etter det offisielle arrangementet var ferdig, holdt aktivister ifra Kampkomiteen appeller mot politivold over megafon.

Oslo:
Tusenvis av demonstranter tok over gatene i Oslo sentrum fredag. På Eidsvoll plass ble de siste ordene til George Floyd lest over høyttalerne til tusenvis av mennesker i stillhet som knelte til minne om han. Over 1000 mennesker var samlet foran den amerikanske ambassaden i Oslo, det runget med slagord i gatene. «No justice no peace, fuck the police» “Ingen rasister i våre gater» «Say his name, George Floyd» «Black lives matter». Kampkomiteen var der med flagg og banneret «Kjemp og gjør motstand». Vi delte ut flyers som ble borte på få minutter.

Demonstrantene gikk den 5 km lange veien med kampånd fra ambassaden til Eidsvoll plass. På Eidsvoll plass ble de møtt av jubel fra demonstrantene som var samlet foran Stortinget. Det var appeller og slagord i timesvis. Kampkomiteen holdt også en apell i folkemengden.

Etter appellen ble folket med på slagord «USA terrorist» og «No justice, no peace». Det var trommesirkel, appeller, musikk og slagord – en helaften foran Stortinget. Mange tusen mennesker trosset politiets forsøk på begrense folkets ytringsfrihet. Sammen har vi tatt et standpunkt for å vise motstand mot politivold, ikke bare i USA, men overalt. Vi minnes også Eugene Obiora som i 2006 ble drept av en politimann med kvelertak i mageleie i Trondheim. Demonstrasjonen ble avsluttet med fyrverkeri i to omganger ved siden av Stortinget. Nok en stor dag i folkets kamp mot undertrykking. Kjemp og gjør motstand!

Kristiansand:

I Kristiansand var det planlagt tre forskjellige demonstrasjoner denne helga. Arrangørene snakka sammen, og vi bestemte oss for å heller lage ei stor markering sammen, og alle tilslutta seg demonstrasjonen til den somaliske ungdomsorganisasjonen From Youth to Youth. Mange hundre møtte opp, og hele torvet blei fylt opp av folk som sto opp mot politivold og rasisme, både i USA, resten av verden og i Norge. De 50 tillatte demonstrantene blei mangedobla, og som kommuneoverlegen sa i sin appell: “Det er helt fantastisk å se hvor mange vi kan bli når vi er 50”. Han oppfordra til å følge smittevernloven, men poengterte at ingen har lov å nekte oss å demonstrere.

Det blei holdt mange appeller, både fra organisasjoner og enkeltpersoner. Kampkomiteen holdt en appell der vi ga full støtte til opprøret i USA, og kampen mot undertrykking. At vi må kjempe for å få forandring og at alle tap som skjer i forbindelse med dette, er små i forhold til tapene som som det undertrykkende systemet påfører oss. 

Andre appellanter snakka både om George Floyd og andre svarte som er drept av politiet i USA for småting eller uten noen grunn, om at i utgangspunktet fredelig demonstrasjoner i har blitt møtt med brutalitet. Og om forskjellige former for rasisme i Norge, om hvordan innvandrere trakassert av politiet, og politiet og kommunens trendrapport for kriminalitet i Kristiansand blei holdt fram som et eksempel på institusjonell rasisme. Der velger de å forklare kriminalitet med etnisitet, mens de ser bort fra forhold som fattigdom og sosiale forskjeller. Også Kristiansandpolitiet beskytting av nazistene i Nordfront i 2017 blei tatt opp. Politiet begrunna det med ytringsfriheten og “en helhetlig vurdering”, mens de i 2018 valgte å avslutte konserten og arrestere rapperen Kamelen med begrunnelse om at han hadde ropte “Fuck the police” fra scenen. At dette blei vurdert som mer krenkende enn at nazister okkuperer sentrum, sier mye om hvor politiet stå. Vi har tidligere skrevet om hvordan Agder politidistrikt beskytter fascister og mens de bruker vold mot grupper de ikke liker: http://kampkomiteen.org/index.php/2019/11/19/politiet-beskytter-fascistene/

Sjøl om politiets undertrykking er mye mer eksplisitt i USA, ser vi de samme strukturene her, i vår fredelige sørlandsby. Og til tross for at markeringa var fredelig og at mange var glade for at politiet “lot oss” demonstrere, var det også mange som viste avsky for politiet. Kritikk av politiet blei mottatt med applaus og det blei flere ganger ropt “Fuck the police” fra demonstrantene. 

Det blir også flere demonstrasjoner framover. Vi har en oversikt på Facebook-sida vår som oppdateres kontinuerlig. Gi oss beskjed om du vet om flere demoer. Vi oppfordrer til å møte opp, og om politiet eller kommunen avlyser, møt opp uansett! 

No justice no peace, fuck the police!

Doner til Kampkomiteen