Massene jagde SIAN og snuten vekk fra Festplassen i Bergen

Skrevet av aktivister fra Bergen

Fascistene i SIAN har i løpet av sommeren blitt møtt flere ganger med heltemodig kamp og motstand fra massene, hovedsakelig fra proletær innvandrerungdom. Festplassen på Bergen i dag 22. august var ikke et unntak. Ungdom hoppa over sperringa og utførte et heltemodig angrep på fascisten Lars Thorsen.

Til demonstrasjonen var det møtt opp folk fra flere organisasjoner og partier, men majoriteten av de oppmøtte var uorganisert proletær ungdom og de fleste av disse med innvandrerbakgrunn som ikke fant seg i at fascistene i SIAN oppfordra til etnisk rensning av muslimer. Kampkomiteen deltok i demonstrasjonen med røde faner og et banner med slagordet “Kjemp og gjør motstand”.

Helt fra begynnelsen blei fascistene i SIAN møtt med taktfulle slagord, støy fra kasseroller og sleiver, og alle slags kreative måter å lage støy på. Det blei delt ut vuvuzelaer til demonstrantene, men de blei beslaglagt av politiet. Noen frammøtte på demonstrasjonen delte ut løpeseddel med informasjon om folks rettigheter i møte med politiet, aktivister fra Kampkomiteen delte ut slagordark. 

Det dukket også opp ei gruppe med provokatører i gule t-skjorter som var der for å verne om “ytringsfriheten”. Dette var et sammensurium av grupper som “Alternativ Media”, “Veslemøyaksjonen” og et forsøk på revitalisering av “Soldiers of Odin”. Disse filma antifascistiske demonstranter og gikk til verbale angrep mot ungdom som våget å gjøre opprør mot fascistene. Gruppa blei konfrontert med slagord av aktivister fra Kampkomiteen. Ei dame hamra blant annet på en kasserolle for å overdøve dem. Noen demonstranter reiv fra dem plakatene, noe som resulterte i at noen av dem trakk seg tilbake i frykt av massenes sinne mot fascismen. Provokatørene trakk seg helt tilbake når det var klart at de hadde ingen støtte å få. Det skal også være observert fascister som gikk rundt og tok bilder av folk, noe som igjen viser behovet av å maskere seg under demonstrasjoner.

Etter 13 minutter hadde ei gruppe med ungdommer fått nok av det folkemorderske hatet som blei spredd av fascistene i SIAN. De hoppa over gjerdene og gikk til et heltemodig angrep på Lars Thorsen, som resulterte i at politiet gikk til angrep på ungdommen og brukte tåregass mot barn og ungdom samtidig som SIAN flykta fra stedet med halen mellom beina. Anna Bråten fra SIAN oppfordra politiet om å skyte demonstrantene, noe som klart og tydelig viser deres folkemoderske intensjoner og at de er tvers igjennom reaksjonære.

Politiets angrep på ungdommen kanaliserte deres hat og sinne mot SIAN til hat og sinne mot politiet. Flere grupper med ungdom tok initiativ til å skubbe franskgjerda som var satt opp lenger inn, og det blei kasta egg og pinner mot politiet. Det blei også observert politi som tok tak i en ungdom fra andre siden av gjerdet og truet han. Sivilpoliti skal også ha arrestert flere ungdommer, noe som ildnet ungdommene enda mer opp. Det skal ha blitt arrestert 15 personer.

Ungdom som blir arrestert

Ungdommer gikk også til angrep på en politibil hvor de knuste ei baklykt og ga bilen noen bulker, og slutt flykta politiet fra stedet med over hundre ungdommer som jagde dem helt til politihuset i Bergen hvor rundt 40 politimenn omringet bygget.

Ungdom som jager vekk politiet

Ungdommene var sint mot politiet på grunn av at de hadde sprayet dem med tåregass og fordi at folk hadde blitt arrestert på Festplassen. Sivilpoliti hadde gått rundt og arrestert ungdommer, de forsøkte også å jage ungdommen vekk. Opprørspoliti løp flere ganger mot dem for å angripe. Vi delte ut informasjon til ungdommen om deres rettigheter i møte med politiet.

Dagens heltemodige handlinger kan ikke beskrives som noe annet enn en stor seier for antifascismen og massene. Massene av proletære ungdommer som våger å gjøre opprør mot reaksjonære inspirerer oss dypt og er et stort eksempel på hva man kan få til om man våger å kjempe og gjøre motstand.

Doner til Kampkomiteen