Marker Obioras dødsdag!

Av Redaksjonen

Vi oppfordrer alle som er mot politivold og rasisme til å markere Eugene Obioras dødsdag 7. september under slagordene “Rettferdighet for Eugene Obiora!” og “Vi glemmer aldri Obiora!”.

Politiet i Trondheim drepte Obiora i 2006, men ingen av de fire politibetjentene som kvalte den ubevæpna Obiora har fått noen som helst straff! Så lenge rettferdigheten uteblir må kampen fortsette. Hovedmannen Trond Volden er til og med forfremmet, og figurerer nå ofte som innsatsleder for politiet i Trondheim. 

Obiora oppsøkte servicekontoret på Østbyen i Trondheim for å klage på et avslag på søknad om sosialhjelp. Obiora-saken er nå blitt aktuell igjen etter Black Lives Matters-protestene som følge av drapet på George Floyd.

Les mer om Obiora-saken:

Obiora ble drept med halsgrep, mageleie og at politiet satte seg på han på bakken. Likevel ble politiet frikjent. Obduksjonsrapporten sier at Obiora fikk strupehodet (skjoldbruskkjertelen) knust. Riksadvokaten ville ikke straffeforfølge politiet, fordi han konkluderte med at de kunne være ukjent med konsekvensene av maktbruken, blant annet farene ved mageleie. 

Obiora var et menneske, han var ubevæpna og de fire politifolka hadde full kontroll. Syke og fattige folk blir trampa på hver dag i dette samfunnet. Særlig om de er svarte. Vi finner oss ikke i det! Nye generasjoner vil få høre om drapet i Trondheim. Kampen fortsetter!

Rettferdighet for Eugene Obiora! 

Vi glemmer aldri Obiora!

Doner til Kampkomiteen