Dine rettigheter mot politiet

Skrevet av aktivister i Trondheim

Plakataksjon i Trondheim
Aktivister fra Kampkomiteen har hengt opp plakater med informasjon om folks rettigheter i møte med politiet og tips i forbindelse med demonstrasjoner.

Doner til Kampkomiteen