Demonstrasjon mot abortforbudet i Polen

Skrevet av aktivister i Kristiansand.

Sammen med det polske miljøet og et feministisk nettverk arrangerte vi mandag 23.11. en demonstrasjon til støtte for kvinnene som kjemper i Polen. Ei rekke organisasjoner tilslutta seg, og det blei holdt flere appeller. Aktivister hadde med fakler og plakater med slagord som “Knus patriarkatet, kjemp og gjør motstand”, “Fuck patriarkatet”, “Girls just wanna have fundemental human rights” og “Min kropp, mitt valg”.

Med markeringa ønska vi å uttrykke solidaritet med polske kvinner som blir fratatt retten til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv, og som tvinges til å bære fram og føde fostre som ikke er levedyktige. I Polen har flere hundre tusen mennesker tatt til gatene for å protestere. De kjemper mot kirka, regjeringa, politiet og nazister, som alle beskytter det bestående systemet. Vi står med de polske kvinnene, for kvinner over hele verden. 

Knus patriarkatet! 
Kjemp og gjør motstand!


Fra demonstrasjon i Trondheim 31. oktober:

Doner til Kampkomiteen