Markering mot velferdskutt

Av aktivister i Trondheim

Lørdag 5. desember gjennomførte flere organisasjoner og enkeltpersoner ei markering utenfor rådhuset i Trondheim i protest mot kommunens og statens velferdskutt. Slagordet for markeringa var “Stopp kuttene! La kapitalistene betale for sin egen krise!”

Under den pågående økonomiske krisa har Trondheim kommune planlagt en rekke kutt i befolkningas velferd, blant annet i oppvekstsektoren, rusomsorgen og psykisk helsevern. Regjeringa planlegger også å kutte i dagpenger til permitterte og arbeidsledige over nyttår, midt i ei økonomisk krise som fører til økt arbeidsledighet. Velferdskuttene vil med andre ord gå hardt utover arbeidsfolk, og aller hardest utover de fattigste og mest utsatte. 

Under røde og svarte flagg ble det holdt tre kraftfulle appeller fra trappa foran rådhuset om hvordan velferdskuttene går utover arbeidsfolk og skoleelever, og det ble oppfordra til å kjempe og gjøre motstand mot den langvarige raseringa av massenes velferd. Spesielt ble det vektlagt at kutt og svikt i psykisk helsevern får alvorlige konsekvenser for folk med behov for psykisk helsehjelp. Kampkomiteens appell kan leses nedenfor i sin helhet.

Etter markeringa delte aktivister ut løpesedler fra Kampkomiteen om temaet i Trondheim sentrum:

Kampkomiteen holdt denne appellen:

27. oktober i fjor ble 39 år gamle Cathrine Sand drept i en trygdeleilighet på Lademoen, og drapsmannen, kjæresten hennes, ble nylig dømt til tvungent psykisk helsevern siden han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. 

Men både Sand og drapsmannen var allerede underlagt tvungent psykisk helsevern. I et innlegg skriver faren hennes at han ser drapet som konsekvensen av grov systemsvikt i det psykiske helsevernet. For i Trondheim kan nemlig to mennesker som begge er pålagt tett oppfølging, slett ikke få hjelpa de trenger. Tvert imot kan livet ende i en spiral av rus tross advarsler og bekymringsmeldinger om svært mangelfullt tilsyn. Manglene i helsevesen, rusomsorg og psykiatri skyldes systemsvikt, som far til Cathrine Sand skriver. Det er en grunnleggende systemsvikt når store private bedrifter får krisepakker på hundretalls milliarder, mens syke og fattige ender i rennesteinen.

Media har også skrevet flere artikler om Maria Lian, som døde som 18-åring etter langvarige problemer. I dette tilfellet har det offentlige erkjent systemsvikt. Både Statens helsetilsyn og Fylkesmannen har fastslått at behandlingen ved ulike avdelinger ved St. Olavs var uforsvarlig. Detaljene i saken er groteske og tragiske. Vi har flere skrekkhistorier om manglene ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk på Lian og Østmarka. Etter massiv protest bestemte politikerne seg for å likevel ikke legge ned rustilbudet Utsikten, men i budsjettforslaget fra rådmannen ville han kutte dette. Denne trusselen viste at akutt hjelp til folk med rusproblemer også står i fare i Trondheim.

Samtidig slår skoler og foreldre alarm om tilstanden i skolene. Ekstrautgifter på grunn av korona gjør at mange skoler ikke har råd til skolebøker eller vikarer, og må si opp lærere. Foreldre som vil ha skoleopprør sier bevilgningene ser ut som store, spesielt når alle fire årene legges sammen. Men dette er ikke en halv stilling per skole engang! Foreldreopprøret i Trondheimsskolen er en Facebookside med over 8500 medlemmer, de er svært misfornøyd med det foreslåtte budsjettet og krever et kraftig løft. I skolen øker elevtallet og staten stiller stadig flere krav, men bevilgningene henger etter. Når bevilgningene er mindre enn veksten er det kutt! Folketallet i Trondheims har lenge vokst kraftig, mens budsjettene har stått nesten stille. Og i år har ekstrautgiftene eksplodert.

Vi vet også at enkelte psykiske lidelser har eksplodert, samtidig som psykiatrien allerede er alt for dårlig. Og vi står foran en situasjon der mange er blitt arbeidsledige, og flere vil bli det i 2021. Kampkomiteen slår fast at konkursene som følge av krisa er utsatt fordi stortinget har gitt store krisepakker til kapitalistene, men snart er det slutt på pakkene og mange bedrifter vil gå konkurs. Det betyr at mange flere vil miste jobbene sine og at mange permitterte ikke vil ha noen jobb å gå tilbake til. Samtidig kutter politikerne i velferden! Regjeringen skal også kutte i dagpengene til de permitterte og arbeidsledige etter nyttår. Nå får man 80% av tidligere inntekt, men fra nyttår skal det igjen bli kun 62,4%. Så lenge kapitalistene og deres politikere har makta, vil de grådig stikke hendene ned i lommene til arbeidere og fattige. De stjeler med begge hender og tar mest fra de som har minst.

Kampkomiteens eneste svar er kamp og motstand! Vi får ingenting gratis fra politikere og byråkrater.

Vi sier: La kapitalistene betale for sin egen krise!

Stopp den langvarige raseringen av velferden!

Kjemp og gjør motstand!

Doner til Kampkomiteen