Kamp og motstand i 2020

2020 har stått i kampens tegn. Vi tar her et tilbakeblikk på kampene lokallaga våre har kjempa for i år, og lar innsatsen som er lagt ned inspirere til videre og intensivert kamp i 2021. Den røde fana vil heises igjen og igjen blant kjempende folk i Norge og i hele verden, og kampviljen vi har sett i år vil øke i styrke og omfang!