Folkelig motstand mot systemsvikt og rasisme i Lillesand

Skrevet av aktivister fra Kristiansand

En grov rasisme- og mobbesak har den siste tiden preget Lillesand. Da kommunen forsøkte å skyve det hele under teppet, organiserte aktivister en demonstrasjon.


Helt siden en familie med afrikansk bakgrunn flyttet til Lillesand for to år siden, har de blitt utsatt for rasistisk diskriminering. De tre yngste av døtrene i familien har blitt utsatt for grov rasistisk mobbing og vold.

Skoleledelsen på Lillesand ungdomsskole har ikke tatt saken på alvor, og i stedet forsøkt å skyve det under teppet. Istedenfor å ta tak i problemet, eller å gi mobberne konsekvenser har skoleledelsen sine tiltak bestått i å begrense søstrenes frihet. De har fått være inne i friminuttene og har fått taxi hjem. Dette løser overhodet ikke problemet.

Reposting it Again I ain’t backing down from the truth Lillesand kommunen har prøvd å få bildene til å bli slettet,…

Publisert av Presilya Bt Mbambi Tirsdag 12. januar 2021

Im not giving up the more You guys try to bring me down the more you guys push me to get up!! Vi syns Tv 2s artikkel…

Publisert av Presilya Bt Mbambi Mandag 18. januar 2021

Den eldste av søstrene prøvde å få ut historien sin i lokalavisa, Lillesand-posten, men uten hell. Da publiserte hun et innlegg på facebook, som ble delt over 4000 ganger. Kommunen gikk da ut og frarådet folk å dele innlegget hennes, og det ble jobbet iherdig med å rapportere det helt til det ble slettet og brukeren hennes sperret i et døgn.

Flere aviser gikk først ut med vinklingen om at det var flere sider av saken, men i kjølvannet av rasisme-saken har det kommet ut at rundt ti foreldre har varslet om mobbing på skolen. Men kommunestyret i Lillesand beskytter rektor og resten av administrasjonen på skolen. Med dette svikter de minoriteter. De svikter barnas trygghet og trivsel.

I respons på dette ble det arrangert ei markering i Lillesand den 23. januar. Først marsjerte demonstrantene fra havnetomta til rådhuset. På veien ble det ropt slagordet «Kamp mot all rasisme – der du jobber, der du bor og der du går på skole!»

Ved rådhuset ble det holdt appeller som kritiserte skoleledelsen, kommunen, politiet og lokalavisa. Her er et utdrag fra Kampkomiteens appell:

Kommunen har svikta. Istedenfor å løse problemene har de gått ut og fraråda folk å dele innleggene. Det er tydelig at de vil legge skjul på alt som lager riper i lakken, glansbildet om at Lillesand er en idyllisk sørlandsby. Men bak den gylne lakken er det en rusten overflate. Bak lakken ligger strukturell rasisme. Rasisme som verken blir tatt på alvor eller motarbeidet. Og som lar ofrene for rasistisk diskriminering ta konsekvensene, mens de som utfører diskrimineringa går fri. Hvites trygghet og trivsel blir verdsatt mer enn svartes trygghet og trivsel. Lillesand har en lang vei å gå for å bli en trygg plass for barn. Og en trygg plass for mennesker, uansett hudfarge.

Markeringen ble avsluttet med at ble hengt opp et banner med kravet «Ta oppgjør med rasismen og mobbingen; bytt ut skoleledelsen!» foran inngangen til rådhuset, etterfulgt av gjentatte slagord.

Doner til Kampkomiteen