Markering mot lovforslaget om portforbud

Skrevet av aktivister fra Trondheim

Lørdag 30. januar ble det holdt ei markering i Trondheim mot regjeringas lovforslag om å gjøre portforbud mulig. Slagorda for markeringa var “Nei til portforbud!” og “Til kamp mot politistaten!” 

Regjeringas forslag om å gjøre portforbud mulig er en del av ei utvikling med stadig mer represjon, overvåkning og militarisering. Slike reaksjonære tiltak, her under påskudd av pandemi og smittevern, brukes til å beskytte et system i forråtnelse mot massenes rettferdige kamp for frihet.

Markeringa ble gjennomført av Kampkomiteen, Rød Ungdom, mediehuset Bråkmakern og flere uavhengige aktivister. Bak svarte og røde bannere med slagorda “Nei til portforbud!” og “Til kamp mot politistaten!” ble det holdt to appeller på torget om hvordan portforbud underminerer våre borgerlige rettigheter, og i praksis vil medføre delvis organisasjons- og demonstrasjonsforbud. Det ble også vektlagt at et portforbud vil ramme folk ulikt, hvor portforbudet vil oppleves mye mer belastende for noen som bor på en liten og trang hybel, enn for noen som har en stor bolig. Kampkomiteens appell kan leses nedenfor i sin helhet. 

Etter appellene på torget gikk deltakerne i demonstrasjonstog gjennom gatene i Trondheim sentrum mens slagordet “Nei til portforbud!” ble ropt taktfast. Det ble også holdt korte appeller underveis i toget, og markeringa fikk mye støtte og positiv respons fra folk på gata i Trondheim.

Appellen fra kampkomiteen:

Kamerater,

venner

Vi lever i en tid med økt overvåking og undertrykking over hele verden. Også i Norge ser vi at det såkalte demokratiet og våre borgerlige rettigheter undergraves.

Regjeringen har sendt ut på høring et lovforslag som vil gjøre det mulig å innføre portforbud i Norge. Portforbud er en form for unntakstilstand der folk kan forbys å bevege seg utendørs og risikerer pågripelse om de gjør det på bestemte tider av døgnet. Arbeidere må gå på jobb, men så snart arbeidsdagen er over kan det bli forbudt å bevege seg utendørs.

Tidspunktet for lovforslaget er ikke tilfeldig. Det er en del av en utvikling som har pågått de siste årene med stadig mer represjon og militarisering. Et portforbud eliminerer bevegelsesfriheten og vil også medføre delvis organisasjonsforbud, demonstrasjonsforbud og forbud mot forsamlinger generelt. Dette er tiltak som oftest blir forbundet med fascisme. Slike tiltak kommer i vår tid på grunn av krisa i det politiske og økonomiske systemet.

Represjonen er krisetiltak for å beskytte et system i forråtnelse. Alle akutte kriser brukes til å iverksette nye reaksjonære tiltak. Alt fra terror til pandemi blir således påskudd for å undergrave den mer liberale regjeringsformen. I fjor vedtok Stortinget en ny etterretningslov for å forenkle overvåking, og historiens største forsvarsbudsjett for stadig mer militarisering. Dessuten er politiet stadig oftere bevæpnet, og de siste årene har de skutt flere enn noensinne før.

Friheter og rettigheter som ikke brukes kan undermineres og svekkes. De kan forsvinne. Vi ser hvordan politiet mange ganger griper inn mot demonstrasjoner. Bare folkets egen kamp kan slå tilbake raseringen av folkets friheter og rettigheter. Dessuten: Tiltakene kommer fordi folk kjemper over hele verden! Makthavere skjelver i buksene overfor massenes raseri! Vi må forstå at dette er bakgrunnen for represjonen. Det er ingen grunn til motløshet, tvert om. Den økte represjonen er maktas svar på folkets kamp for frihet.

Vi sier: 

Bekjemp politistaten!

Nei til portforbud!

Kjemp og gjør motstand!

Doner til Kampkomiteen