Markering for samefolkets dag i Kristiansand

Skrevet av aktivister i Kristiansand.


6. februar er samefolkets dag, og markerer innledningen til det første samiske landsmøtet som ble holdt i 1917. Dagen ble markert på Odderøya i Kristiansand med tog, appeller, mat og kultur.


Studier viser at 3 av 4 unge samer blir utsatt for diskriminering på bakgrunn av etnisitet. Det understreker at kampen er langt ifra over. Norge har en lang historie med undertrykking og assimilering av samer og andre folkegrupper, men samene har også en minst like lang historie med heroiske kamper. Samenes kamp ble derfor et viktig fokus på årets markering.

Markeringen startet med et tog som gikk fra Vaktbua til toppen av Odderøya. På veien fikk toget ros av rørte tilskuere, og noen tilsluttet seg også spontant.

Flere av deltakerne bar skilt med ulike paroler, blant annet «Samisk makt i Sápmi!» og «Støtt samenes kamp mot nasjonal undertrykking!»

Etter det vi kjenner til er dette den andre gangen samefolkets dag blir arrangert i Kristiansand, og første gang dagen blir markert med tog.

Etter toget samlet deltakerne seg for appeller på toppen av Odderøya. I appellene ble det tatt oppgjør med den norske imperialismen, kolonialismen, og fornorskningspolitikken. Appellantene hedret også samisk kultur og heltemot.

Flere fra andre undertrykte nasjoner og folkegrupper møtte opp for å vise solidaritet med det samiske folket. Samhold og solidaritet var også blant temaene i appellene.

I solidaritet var også taternes/romanifolkets flagg tilstede under markeringen.

For å feire samisk kultur ble det avslutningsvis spilt samisk musikk og servert den samiske nasjonalretten bidos. I tillegg ble det grillet på bålpanne.

Tross kuldegrader og tidvis voldsomt snøvær, etter sørlendingenes standarder, var humøret på topp og deltakerne ser frem til neste års markering.

Doner til Kampkomiteen