8. mars-markeringer

Av redaksjonen

Til tross for strenge restriksjoner og digitale markeringer, har det også vært fysiske markeringer flere steder. Vi har fått rapporter fra Oslo, Kristiansand, Trondheim og Bergen, der aktivister har tatt til gatene under parolene “Kjemp og gjør motstand” og “Bekjemp vold mot kvinner”.

Oslo

I Oslo prøvde SIAN også i år å kuppe kvinnedagen, og bruke kvinnesaken for å spre muslimhat. Sammen med flere titalls demonstranter møtte aktivister fra Kampkomiteen opp for å konfrontere fascistene. Fascistene organiserte gateteater hvor Lars Thorsen kledde seg i klær fra midtøsten og en fascist i burka opptrådte i lenker. Markeringen fant sted i nærheten av Stortinget, og flere titalls folk samlet seg for å jage SIAN bort fra gata.

Politiet var der med massivt oppbud, og med skjold og slag forsvarte de fascistene. Mange ble lagt i bakken og noen ble arrestert, og politiet forsøkte også å arrestere flere, men det lyktes mengden i å frigjøre flere fra politiets hender. Det var svært godt samhold og kampånd blant alle slags antifascister og antirasister som var møtt opp. Flere titalls antifascistene holdt sammen, dannet lenker og viste en sterk vilje til å kjempe, tross politiets mange angrep.

Tjen Folket Media har skrevet om konfrontasjonen her: SIAN-fascistene jaget igjen

Bergen

I Bergen tok Kampkomiteen sammen med  Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Way Forward og Oromo-organisasjonen i Bergen initiativ til ei markering på Torgallmenningen 8.mars hvor det vanligvis går et tog. Markeringa starta klokka 17.00 og rundt 100 personer møtte opp. Kampkomiteen hadde med seg parolene “Kamp mot patriarkat og prostitusjon” og “Bekjemp vold mot kvinner!”. 

Kampkomiteens appell blei innledet med følgende ord: 
“Kamerater, venner. Jeg taler i dag på vegne av Kampkomiteen. Vi markerer med entusiasme og kampvilje arbeiderkvinnenes internasjonale kampdag 8. mars, under parolene “Kjemp og gjør motstand!” og “Bekjemp vold mot kvinner!”. Vi sier: Kamp mot patriarkatet, mot undertrykking og utbytting av kvinner, særlig av de arbeidende og fattige kvinnene, og mot vold mot kvinner, inkludert prostitusjon.
Vi markerer i år 8. mars midt i en global krise. De som har makta kaller det en helsekrise, men i virkeligheten er det en systemkrise. Det er en krise i hele det imperialistiske systemet. Krisa fører til tyngre og farligere arbeid på sykehus, sykehjem, skoler og i butikker. Folk mister jobben og permitteres, og byrdene på fattige og arbeidende kvinner er tyngre. Usikkerheten og irritasjonen blant folk øker både psykiske og fysiske plager. Vi ser varsler om bekymring for at vold mot kvinner og barn øker vesentlig.”

Det blei også holdt appeller fra flere andre organisasjoner, samt et musikalsk innslag. Etter appellene blei markeringa avslutta med slagord som “Kjemp og gjør motstand!”, “All makt til folket!”, “Bølge for bølge, slag for slag – mot imperialisme og patriarkat!”, “Viva, viva, viva Palestina!”, “Biji biji Kurdistan! Lenge leve Kurdistan!” og “Kamp mot krise og represjon – kvinnefrigjøring krever revolusjon!”.

Raud tid har skrevet om markeringa her: Bergen: 8. Mars-markering

Kristiansand

I Kristiansand holdt aktivister fra Kampkomiteen, Rød Ungdom, Latin-Amerikagruppene og fra det kurdiske miljøet, ei markering på torvet – der kvinnedagen hvert år markeres.

En av aktivistene holdt appell på vegne av Kampkomiteen, der hun blant annet tok opp et eksempel som viser politiets forsømming av saker som gjelder vold mot kvinner, og at kvinner må kjempe sjøl og ikke kan stole på hjelp fra systemet:
“Forrige uke skreiv avisene om ei kvinne som hadde anmeldt en voldtekt til politiet i Kristiansand. Dei venta så lenge med å hente bevismateriale fra sykehuset at det var blitt destruert. Til tross for flere påminninger fra advokaten hennes, så venta de i ett år, sjøl om sykehuset bare plikter å oppbevare det i 3 mnd. Og da kvinna anmeldte politiet for dette, konkluderte spesialenheten for politisaker med at det var begått en grov tjenestefeil, men de mente ingen kunne lastes for det – så de henla saken. Som de gjør med 94 % av sakene.  Det finnes mange eksempler på at politiet nedprioriterer vold mot kvinner, og de henlegger 80 % av alle voldtektssaker. Vi kan ikke stole på beskyttelse fra politietaten – en etat som til og med internt er gjennomsyra av undertrykking, seksuell trakassering og overgrep.” 

Markeringa blei avslutta med bluss og rop av slagordene “Styrk den internasjonale solidaritet”, “Slå tilbake – knus patriarkatet” og “Bølge for bølge, slag for slag, mot imperialisme og patriarkat”.

Trondheim

I Trondheim markerte Kampkomiteen arbeiderkvinnenes internasjonale kampdag 8. mars sammen med Trondheim Rød Ungdom, Skeivt Opprør Trondheim og mediehuset Bråkmakern, samt uavhengige aktivister. Kampkomiteen deltok med parola “Bekjemp vold mot kvinner!” 

Markeringa starta med appeller i 22. juli-parken. Kampkomiteens appell fokuserte på at krisa og pandemien rammer verdens fattigste hardest, særlig arbeidende og fattige kvinner, og at løsninga på kvinneundertrykking og vold mot kvinner ligger i å organisere kvinner til kamp og motstand mot det imperialistiske og patriarkalske systemet som undertrykker disse kvinnene både som klasse og kjønn. Etter appellene gikk deltakerne i demonstrasjonstog gjennom gatene i Trondheim. Blant slagordene som ble av ropt taktfast av deltakerne i toget var “Slå tilbake, knus patriarkatet,” “Transkamp er kvinnekamp, kvinnekamp er transkamp,” “All makt til folket,” “Kjemp og gjør motstand,” “Ingen er frie for alle er frie,” “Bølge for bølge, slag for slag, mot imperialisme og patriarkat,” “Biji biji Kurdistan” og “Ingen fred uten frihet, ingen frihet uten kamp, knus imperialismen!”

Doner til Kampkomiteen