Demonstrasjon mot amerikanske bombefly på Ørlandet

Skrevet av aktivister fra Trondheim

Tirsdag 23. mars gjennomførte flere organisasjoner og partier ei markering mot utstasjoneringa av amerikanske bombefly på luftforsvarets base på Ørland i Trøndelag. Kampkomiteen deltok på demonstrasjonen med parola “Norge ut av NATO!”

Markeringa bestod av appeller og et demonstrasjonstog med banner, flagg og fakler på Brekstad, sentrum i Ørland.

De fire amerikanske bombeflyene, som nå har forlatt basen etter å ha vært stasjonert der i en måned, var av typen B-1B Lancer – samme type bombefly som ble brukt i angrepskrigene i Afghanistan, Irak, Syria og Libya. Hensikten med utplasseringa av bombeflyene og 200 amerikanske soldater på Ørlandet, var samtrening mellom norske og amerikanske styrker som NATO-allierte. Dette kommer i tillegg til utstasjoneringa av amerikanske soldater i Stjørdal i samme fylke.

At den norske staten er imperialistisk, er ingen hemmelighet. Norges medlemskap i imperialist-alliansen NATO og aktive deltakelse i bombinga av Libya og okkupasjonen i Afghanistan gjør dette krystallklart. Det samme gjør norske storselskapers utbytting og plyndring av folk og ressurser i undertrykte land. Utplasseringa av amerikanske bombefly i Norge føyer seg inn i rekka som nok et eksempel på den norske statens imperialistiske karakter: det tydeliggjør igjen at Norge opptrer som en villig alliert til USA, som står i særstilling når det gjelder imperialistisk militær aggresjon på verdensbasis.

Doner til Kampkomiteen