Støtt fattigbøndenes bevegelse i Brasil

Av redaksjonen

Fattigbøndene i Brasil kjemper for jord og brød, for livets rett, og for en lysere framtid. Særlig i Vest-Amazonas og delstaten Rondônia, har fattige bønder reist seg og kjempet og gjort motstand, og nå forbereder statens væpna styrker en ny massakre. Bli med i solidaritetskampanjen!

Ned med kriminaliseringen av bondekampen i Brasil!
Ned med statens angrep på bondebevegelsen i Rondônia!

Over hele verden er folket under angrep. Økonomisk krise og politisk undertrykking sveiper over jorda. Angrepene kommer til uttrykk som økt arbeidsløshet, fattigdom og sult, og som forsamlingsforbud, polititrakassering og direkte krigshandlinger.

Koronaviruset er blitt håndtert på verst tenkelige vis for folkemassene på jorda. På den ene sida er det sluppet løs uten tilfredsstillende kapasitet i underfinansierte helsevesen. På den andre sida har statene brukt situasjonen til stadig nye angrep på de demokratiske frihetene og rettighetene. Verdens fattigste er havnet i en dødelig skvis, hvor de tvinges til helsefarlig transport og arbeid for kapitalen, og hvor statene forsøker å nekte dem forsamlings- og organisasjonsfrihet.

Brasil er et av landene i verden der folket er hardest ramma. Mange kjenner til den tragiske situasjonen i Brasil, hvor tusenvis dør hver eneste dag. Myndighetene har utsatt massene for et regelrett folkemord, som har kostet mer enn 300.000 liv. Samtidig som den gamle staten, militæret, kapitalistene og godseierne har fortsatt både plyndring og blodig undertrykking.

Den revolusjonære bondebevegelsen i Brasil, og da særlig Fattigbøndenes forbund (LCP), har i flere tiår kjempet for jorda til de som dyrker den. De har kjempet for en landsomfattende jordbruksrevolusjon, hvor bøndene selv overtar jorda fra de enorme eiendommene. De har blant annet okkupert jord som har ligget brakk, altså som jordeierne ikke har tatt i bruk, og i delstaten Rondônia har kampene vært særlig harde.

Der har fattigbønder blant annet erobret Santa Elina, en enorm jordeiendom, som er beryktet for “Slaget om Santa Elina” i 1995. Slaget blir av andre kalt “Curumbria-massakren” fordi militærpolitiet her myrdet titalls mennesker. Hundrevis av fattigbønder ble utsatt for grov mishandling. Kampene endte med at fattigbøndene ble fordrevet, men etter flere år med nye jorderobringer ble den siste delen av Santa Elina erobret på nytt i 2020. Nå er fattigbøndene beleiret av militærpolitiet, som forbereder en ny massakre.

To råtne utysker, som begge er oberster i det brasilianske militæret, leder angrepene på bondebevegelsen i Rondônia: guvernør Marcos Rocha, partifelle av president Jair Bolsonaro, og delstatens sikkerhetsminister Cisneiro Pacha. Pracha kalles også “slakteren av Santa Elina”, da han deltok i det bestialske angrepet i 1995. De har erklært at LCP er en væpna gruppe, omfattet av terrorlovgivningen, og de har dermed beredt scenen for å på nytt forsøke å drukne fattigbøndenes kamp i blod. 

De skal ikke lykkes! En internasjonal kampanje av solidaritet med fattigbøndenes bevegelse er begynt. Det er en kampanje av bred betydning, for den retter ikke kun fokus mot angrepet på bondebevegelsen i Rondônia, men setter søkelyset på det råtne systemet i Brasil, og på hele den prekære situasjonen som verdens fattigste lever under i dag. Vaksinasjonen som er kommet relativt langt i de rike landene, er knapt påbegynt blant verdens fattigste. Selv de mest optimistiske anslag sier at i de fattigste landene er ikke alle vaksinert før i 2023, eller aldri!

Og viruset er kun en ny plage som legges til arbeidsløsheten, sulten, boligmangelen, mangelen på rent vann, politivolden, krigene og en lang rekke andre sykdommer som for lengst er utryddet i vesten, men som fortsatt plager massene i den tredje verden. Alt koker ned til et spørsmål om makt, og om imperialisme. Det handler om en delt verden, hvor imperialistiske stater plyndrer flertallet av verdens folk: et system hvor rike land beriker seg på bekostning av de fattigste.

Det er i denne konteksten av Rondônias delstatsregjering forbereder en ny massakre mot fattigbøndene som lever på erobret jord på Santa Elina-godset. Der har de opprettet Manoel Ribeiro-leiren som er organisert av LCP. Heller ikke barn er trygge fra politiets angrep, og flere er rammet av tåregass og gummikledde kuler. Ubevæpnede bondefamilier er blitt beskutt. Hele regionen er beleiret av tungt bevæpna militært politi. Veiene er blokkert og Covid 19-vaksiner slippes heller ikke fram til fattigbøndene. Det virker klart at faren for en ny massakre er overhengende.

Av denne grunn oppfordrer vi alle antiimperialistiske og demokratiske krefter til å uttrykke sin solidaritet med bondebevegelsen i Brasil, til å fordømme forberedelsen av en ny massakre og til å fordømme forbrytelsene til den brasilianske staten. Kort sagt: Vi oppfordrer til å oppfylle sin internasjonalistiske plikt. La oss ikke gi den brasilianske staten noen mulighet til å la folkets blod flyte igjen, uten å stilles til ansvar!

Kamp mot kriminalisering av den rettferdige kampen for jord!
Full støtte til fattigbøndene i Manoel Ribeiro-leiren!
Leve Fattigbøndenes Forbund i Brasil – leve LCP!
Styrk den internasjonale solidaritet!
Kjemp og gjør motstand!

Doner til Kampkomiteen