Solidaritetsmarkering for fattigbøndenes kamp i Brasil

Skrevet av aktivister i Bergen 

Kampkomiteen i Bergen holdt onsdag en markering til støtte for Fattigbøndenes Forbund (LCP). 

Under markeringa blei Kampkomiteens uttalelse om fattibøndens kamp lest opp og følgende slagord blei ropt «Ned med kriminaliseringen av bondekampen i Brasil!», «Ned med statens angrep på bondebevegelsen i Rondônia!», «Kamp mot kriminalisering av den rettferdige kampen for jord!», «Full støtte til fattigbøndene i Manoel Ribeiro-leiren!», «Leve Fattigbøndenes Forbund i Brasil – leve LCP!», «Styrk den internasjonale solidaritet!» og «Kjemp og gjør motstand!» 

Les mer:

Doner til Kampkomiteen