Vi vil markere vår kampdag – fram for 1. mai!

Av redaksjonen

Kampkomiteen vil delta i markeringer av 1. mai i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Aktivister vil også reise fra andre steder for å delta, og vi oppfordrer også til å markere dagen overalt hvor man kan. Ta kontakt med oss om du vil bli med eller bidra på annet vis.

Vi reiser parolen “Kjemp og gjør motstand!”, vi sier “Yankee go home!” og vi erklærer vår fulle støtte til fattigbøndenes kamp i Brasil og den revolusjonære bondebevegelsen LCP. Den røde fanen og LCPs fane må reises på gata 1. mai.

Fram for 1. mai!

Denne dagen er arbeidernes internasjonale kampdag. Datoen ble vedtatt på den internasjonale marxistiske sosialistkongressen i Paris i 1889, hvor Den 2. internasjonalen ble stiftet. Datoen ble valgt til minne om martyrene fra Haymarket i Chicago. Etter opptøyer i byen ble 8 anarkister pågrepet og 7 av dem ble uskyldig dømt til døden i en farseaktig rettssak. Siden 1889 har dagen vært en markeringsdag for hele arbeiderklassen, til minne om disse og andre martyrer, som har gitt sitt blod i arbeiderbevegelsens kamp.

I dag forsøker herskere og feige arbeiderledere å avlyse 1. mai igjen, slik de forsøkte i 2020. Over hele verden må arbeidsfolk stadig gå på jobb, massene må trenge seg sammen i kjøpesentre, butikker og på kollektivtransport. Mange risikerer helsa i utsatte yrker, men herskerne vil ha oss til å tro at demonstrasjoner og markeringer er helsefarlig?

Vi aksepterer det ikke! 1. mai kan ikke forbys! Vi vil reise røde faner på gater og torg også denne 1. mai. Det må slås fast at vi ser dette i sammenheng med vår motstand mot en generell utvikling der regjeringer i alle land innskrenker demokratiske rettigheter. Overalt utnyttes pandemien til å begrense demonstrasjonsfrihet, møtefrihet og ytringsfrihet.

Imperialismen er epoken vi lever i, og det fremste kjennetegnet er at verden er delt mellom imperialistiske land og undertrykte land. 1. mai er en dag for internasjonal solidaritet, hvor all verdens arbeidere og undertrykte igjen viser at vi har felles interesser. Vi lar oss ikke splitte i rivaliserende nasjoner av konkurransen mellom stormaktene og de rike utsugerne. Vi står sammen mot felles fiender, og vi har felles håp og drømmer om den framtida vi skal skape sammen, med våre egne hender.

Krisa som rir dette systemet i dag har samme rot som alle de økonomiske krisene som det har skapt før. Som krisa i 2008 og i 2000, er det en krise som viser at systemet aldri blir stabilt og alltid vil påføre millioner av fattige de mest voldsomme lidelser. Derfor er det forståelig at regjeringer, stater og politi forsøker å undertrykke 1. mai og andre protester i dag. De er livredde for at folk vil reise seg mot dem og at de skal lykkes i kampen.

Folkelig kamp er i vekst over hele verden. Verken pandemi eller represjonen har lyktes i å stoppe disse bølgene av kamp og motstand, som stadig vokser fram. Vi reiser denne kampen på 1. mai under slagordet “Kjemp og gjør motstand!” og ser det som et kamprop for folkets rettigheter, mot det imperialistiske systemet, mot represjon, krise og krig.

Vi reiser også parolen “Yankee go home!” fordi USA er verdens største imperialist, og at de nå har en rekke baser i Norge. De har utstasjonert personell og materiell her, blant annet marinesoldater og bombefly. De skal bruke norske baser fritt i årene framover, og de bruker Tromsø havn til sine atomubåter. Vår kamp mot disse er for oss bare en støtte til alle de som angripes av USA. Det er en støtte til folkemassene i Afghanistan, Irak, Libya, Syria og alle andre som lever under trusselen fra USAs bombefly, spesialstyrker og droner. Vi fordømmer og kjemper mot Norges allianse med USA, som blant annet kommer til uttrykk i NATO.

Til sist reiser vi støtten til LCP og fattigbøndenes bevegelse i Brasil. Myndighetene i delstaten Rondônia, som ligger vest i Amazonas, har gjort forberedelser til en ny massakre. De har beleiret og angrepet fattigbøndenes Manoel Ribeiro-leir. For 25 år siden myrdet de mer enn 20 mennesker her, og torturerte hundrevis av andre. Vi reiser kampen mot myndighetenes planer og sier “Full støtte til fattigbøndene i Manoel Ribeiro-leiren!”, og vi reiser fanen til Fattigbøndenes forbund – LCP – der vi markerer dagen.

Bli med Kampkomiteen ut på gata! Fram for 1. mai!


Rapporter fra Kampkomiteens markeringer i 2020:

Doner til Kampkomiteen