1.mai-markeringer

Av redaksjonen

Til tross for at 1. mai-markeringene også i år stort sett har vært digitale, har det også vært demonstrasjoner i gatene flere steder. Kampdagen er blitt markert som den bør, med tog, appeller, slagord og sang. Aktivister fra Kampkomiteen har deltatt i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand, med parola “Kjemp og gjør motstand” og med flagg og bannere til støtte for fattigbøndenes kamp i Brasil. 

Kristiansand

I Kristiansand gikk flere organisasjoner sammen for å organisere det eneste 1. mai toget i byen siden pandemien startet. I toget deltok Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Revolusjon – IMT, Latin-Amerikagruppene i Kristiansand og Kampkomiteen, samt enkeltpersoner fra andre organisasjoner.

For å vise solidaritet med den kjempende bondebevegelsen i Brasil, samt belyse represjonen de står ovenfor, var «Støtt fattigbøndenes kamp i Brasil!» valgt som årets hovedparole. Bak fulgte et banner prydet med parolen «1. mai mot imperialisme, krise og represjon!»

Tradisjonen tro startet toget ved “Arbeideren” der det står en minnetavle for antifascistiske martyrer som mistet livet i kampen mot den fascistiske okkupasjonen fra 1940 til 1945. Derfra gikk toget langs strandpromenaden og så gjennom gågata.

I år som i fjor markerte Kampkomiteen dagen med parolen «Kjemp og gjør motstand».
I toget var også flaggene til fattigbøndenes forbund (LCP), SU og frisørenes fagforening.
Latin-Amerikagruppene i Kristiansands banner med parolen «Jorda til den som arbeider på den».

Langs veien ble det ropt slagord som blant annet «Ingen dugnad for de rike – la de betale sin egen krise», «Internasjonal solidaritet – arbeiderklassens kampenhet», «El pueblo unido jamás será vencido» og «Organiser klassehatet – all makt til proletariatet».

Avslutningsvis ble det holdt en markering på torvet der det ble ropt slagord og holdt appeller. Fokuset i appellene var nødvendigheten av kampen for sosialismen, og solidaritet med fattigbøndene i Santa Elina, Brasil og særlig Manoel Riberio-leiren, i møte med faren for en ny massakre.

Det har blitt produsert en video fra dagen, der det er inkludert utdrag fra appellene (med mulighet for engelsk tekst).

Markeringen ble avsluttet med grilling og sang av arbeidersanger.

Flere bilder fra dagen:

Trondheim

I Trondheim markerte Kampkomiteen 1. mai ved å delta på torgmøte og i demonstrasjonstog sammen med flere grupper, partier og enkeltpersoner. Hovedparole for markeringa var “Fram for 1. mai – arbeidernes internasjonale kampdag” og Kampkomiteen deltok med parola “Kjemp og gjør motstand!”. 

Markeringa starta med et torgmøte med appeller og allsang av “Frem kamerater” fra scenen på torget i Trondheim sentrum. Det ble holdt fire appeller om temaene atomvåpen og nedrustning, forskjells-Norge, imperialisme og likestilling. Appellen om imperialisme ble holdt av en aktivist fra Kampkomiteen. I denne appellen var det et særlig fokus på kamp mot yankee-imperialismen, og på imperialisten Norges rolle som nær alliert med USA. Det ble også uttrykt solidaritet med fattigbøndenes kamp i Rondônia i Brasil, og Kampkomiteen hadde i tillegg tatt med et LCP-flagg på markeringa for å vise støtte til Fattigbøndenes Forbund (LCP). Torgmøtet ble avslutta med allsang av “Internasjonalen”. 

Etter appellene gikk mange av deltakerne i 1. mai-tog gjennom gatene i Trondheim sentrum. Underveis i toget ropte deltakerne blant anna slagordene “all makt til folket,” “Norge, NATO, USA, henda vekk fra Syria,” “vi er alle antifascister,” “motstand mot stat og kapital, kampen for frigjøring er internasjonal,” “styrk den internasjonale solidaritet,” “ingen fred uten frihet, ingen frihet uten kamp, knus imperialismen,” “nei til dugnad for de rike, la de betale sin egen krise,” “a-anti-antikapitalista,” “biji, biji, Kurdistan,” “viva, viva, Palestina,” “ned med USA – yankee go home,” “kamp mot sjåvinisme, transfobi og homohat,” “antifascisme er sjølforsvar,” “oppløs NATO” og “slå tilbake, knus patriarkatet!”.

Bergen

Kampkomiteen har deltatt på 1. mai-markering på Torgallmenningen i Bergen sammen med SU, RU og flere andre organisasjoner. Rundt 100 folk møtte opp, tross at LO sin markering var avlyst. Folk viste at de ikke ville gi fra seg retten til å demonstrere når krisa rammer arbeidsfolk og imperialismen herjer i fattige land. 

Hovedparole for markeringen var ”Kjemp og gjør motstand” og ”Revolusjon er den beste krisepakka” og det ble holdt appeller fra flere organisasjoner. Flere slagord ble ropt og med flagg og appeller ble solidariteten med fattigbøndene i Brasil og LCP, Fattigbøndenes forbund, løftet fram. Med banner og slagord ble det også vist solidaritet med Palestina. 

Enhetsfrontsang og Internasjonale ble sunget og etter dette gikk deltakerne i tog til Nygårdsparken. Underveis ble det ropt slagord. I Nygårdsparken ble det holdt flere appeller. Samtidig med markeringen på Torgallmenningen ble det også organisert en markering på Sletten. Der ble det også holdt appeller og ropt slagord, og markeringen løftet fram de samme parolene som på Torgallmenningen.

Oslo

Klokka 13.00 samlet en gruppe demonstranter seg på Grønlands torg. Demonstrantene holdt opp to bannere: “KJEMP OG GJØR MOTSTAND!” og “FULL STØTTE TIL FATTIGBØNDENE I MANOEL RIBEIRO-LEIREN!”. Det ble holdt flere flammende appeller som tok til orde mot imperialismen, mot sosialdemokratenes “avlysning” av 1. mai og for å møte krisa med kamp. Flere av appellene handlet også om hva som skjer i Brasil og agiterte for å vise solidaritet med LCP og fattigbøndenes kamp. Det ble ropt slagord og delt ut løpesedler.

Doner til Kampkomiteen