Demonstrasjon for Palestina

Skrevet av aktivister fra Stavanger 

20. mai deltok Kampkomiteen i en markering for Palestina som ble arrangert av Palestinakomiteen og flere andre organisasjoner. Det var særlig fokus på krigshandlingene mot Gaza og angrepet på Sheik Jarrah og Al-Aqsa moskeen. Kampkomiteen holdt appell og delte ut løpesedler. Det ble energisk ropt slagord gjennom hele demonstrasjonen og det ble sunget sanger. Det var ca 400-500 personer på markeringen.


Doner til Kampkomiteen