Stopp deportasjonen av Mustafa Hasan!

Av redaksjonen

Hasan-familien har i flere år kjempa mot den norske staten, for å få bli i landet barna har vokst opp i, og for å holde familien samla. Samar Hasan kom til Norge i 2008, alene med fire mindreårige gutter, og høygravid. Hun fødte dattera Sara på Tønsberg sykehus, og familien fikk midlertidig opphold. Dette blei seinere trukket tilbake siden UDI og UNE mente å ha funnet ut at mora løy da hun oppga at hun var palestinsk. De mener at hun er fra Jordan, der hun delvis har bodd sammen med barnas far, som hun var tvangsgifta med, inntil hun flykta til Norge. Saken har vært flere runder i retten, og Samar flyktet til Tyskland med Sara i 2017 da de fikk dom om avslag. To av brødrene har også reist fra Norge. Igjen er Mustafa og storebroren Abdel. Abdel fikk opphold, mens Mustafa fikk avslag. 18-åringen fikk utreisefrist i desember. Saken vakte sterke reaksjoner, og deportasjonsdatoen har blitt utsatt flere ganger. Den siste fristen han har fått er 1. juli i år.

Ved å utsette saken har innvandringsmyndighetene fjerna to av argumentene, at ikke vi kan kaste ut barn midt i jula, og at ikke han fikk fullføre videregående. Nå er det ikke jul, og nå får han fullført videregående. Og ikke minst, nå er det langt fra så mye oppmerksomhet rundt saken. Nå er det viktig å vise at folk fortsatt bryr seg om den urettferdige behandlinga familien har blitt utsatt for, og som også rammer mange andre barn og familier.

Mustafa har skrevet flere dikt og låter om hvordan Norges innvandringspolitikk føles for dem den rammer:

«Hva tenker du, tror du – når alt du trodde på som 13 år gammel gutt, at livet du lever ikke er noe allikevel? Hva tenker du, tror du – når du har levd med det faktum at Norge ikke vil ha deg og du vet du kan bli kastet ut i natt eller natt til fredag, eller natt til tirsdag? Eller i dag? Eller når som helst – og dette er hverdagen din i over syv år! «
(Nå har dette blitt 12 år)


Vi oppfordrer til å henge opp plakater, delta i demonstrasjoner, og på andre måter holde oppmerksomheten om saken oppe. Facebook-gruppa Stopp utkastelsen av Mustafa arrangerer ei markering i Oslo 13. juni. Dagen etter skal Mustafa i retten mot UNE, og han ber folk om å møte opp på markeringa for å vise støtte. 
Møt opp – vis støtte til Mustafa Hasan og motstand mot den umenneskelige innvandringspolitikken!

Støtt Hasan-familien! 

Stopp utkastelsen av Mustafa!


Fra demonstrasjoner i Trondheim og Kristiansand i desember:

Doner til Kampkomiteen