Trøndelag: Tre kampdager med protester mot rasister

Skrevet av aktivister i Trondheim

Aktivister fra Kampkomiteen i Trondheim har deltatt i motstand mot rasistgruppene Alliansen og SIAN i tre dager på rad i Trondheim og på Stjørdal. Massivt politioppbud beskyttet fascistene, men aktivister og masser viste likevel en sterk kampvilje.

Torsdag 15. juli: Protest mot Alliansen i Trondheim

Denne torsdagen hadde det rasistiske partiet Alliansen fått tillatelse til stand i Nordre gate i Trondheim. Alliansen er bygd opp rundt Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som selv ledet standen denne torsdagen, og partiet er finansiert med store summer donert av millionærer samt hundretusener i stemmestøtte fra staten.

Deltok gjorde også Bjørn Inge Johansen, listetopp for Alliansen i Sør-Trøndelag, og paret som driver rasistiske Alternativ Media: Ronny Rønning og Anneli Virtanen. Fascistene rakk knapt komme i gang med markeringa før de ble møtt av aktivister som ropte slagord og blokkerte aktiviteten. Aktivistene hadde som mål å hindre fascistene å spre sin propaganda. Politiet var sterkt tilstede.

Etter hvert forsøkte Grim Lodenkine fra Alliansen å slå ned en av dem som var tilstede. Aktivister kom vedkommende til unnsetning umiddelbart, men politiet grep like raskt inn og førte fascisten vekk. Lodenkine har lenge vært aktiv i hitleristiske Den nordiske motstandsbevegelsen (NMB) og ble jaget av ungdom i Drammen tidligere i år. 

Etter dette gikk politiet tyngre inn for å beskyttet fascistene, som viftet med en plakat mot «Kvaksine», samt Trump- og Alliansen-flagg. Et flagg ble revet ned og trampet på. Fascistene i Alternativ Media oppsummerte i ettertid at det var en svært slitsom dag, og de var bestyrtet over motstanden.

Forøvrig deltok også den såkalte «Rulleskøytemannen» Tommy Winther, en byoriginal fra Trondheim, som personell på Alliansen-standen og ble intervjuet om dette hos Rønning og Virtanen samme dag, i en sofa sammen med blant annet Lysglimt-Johansen og Lodenkine.

Bilde: Lysglimt (helt til høyre), Lodenkine i midten og Winther helt til venstre.

Fredag 16. juli: Demonstrasjon mot Sian på Stjørdal

Fredag 16. og lørdag 17. juli holdt en annen fascistgruppe SIAN, sine lenge varslede demonstrasjoner i Stjørdal og Trondheim. Aktivister hadde på forhånd mobilisert med plakater i – og på strekningen mellom byene. Alliansen og Alternativ Media deltok også i disse markeringene, særlig i Trondheim.

Markeringene skjedde under spesielle omstendigheter, på grunn av fjorårets hendelser da SIAN kom til Trondheim. Den gangen ble de avbrutt etter 10-15 minutter, da masser brøt gjennom politiets sperringer og jaget både rasistene og politiet vekk fra torget. Det ble kastet gjenstander og politiet ble regelrett ydmyket.

I år fikk politiet derfor forsterkninger fra Oslo, hvor en rekke spesialbygde politibiler fulle av personell tok turen nordover for å gi fascistgruppa solid beskyttelse. Det ble drevet omfattende kartlegging av motdemonstranter, med kontrollpunkter, ransakinger, filming, droner og helikoptre. Det ble også satt opp en mengde gjerder, og sperret av store soner. 

Forut for markeringene drev PST og forebyggende-enheten i politiet en bred trakassering- og kartleggingsoperasjon, hvor mange ble ringt og også oppsøkt fysisk. Ved markeringen i Stjørdal ble demonstranter silet, og minst en person ble bortvist fra byen før protestene var kommet i gang. Megafoner ble beslaglagt og alle som nærmet seg rasistene ble kroppsvisitert, ID-kontrollert og fotografert av politiet. Dette har de i prinsippet ikke lovhjemmel til å gjøre, men det stanser dem selvsagt ikke.

Likevel ble rasistgruppa møtt med motstand av aktivister og masser som ropte slagord under hele markeringen, og det ble også røsket noe i gjerdene. Igjen ble det vist for alle at SIAN ikke kan vise seg uten at staten investerer enorme ressurser i å beskytte dem, selv i en relativt liten by som Stjørdal. Mange var møtt opp og det er åpenbart at SIAN ville blitt jaget vekk om det ikke var for statens omsorg for dem.

Lørdag 17. juli: Ny demonstrasjon i Trondheim

Også i Trondheim ble de fleste demonstrantene visitert, og megafoner og høytalere ble beslaglagt, mens SIAN fikk spy ut grov rasisme og hets over høyttaleranlegg i to timer. 

Til tross for represjonen ble slagord som blant annet «Ingen rasister i våre gater» «Ingen støtte til Breiviks venner» og «Internasjonal solidaritet» ropt fra start til slutt. Det møtte mange folk fram, og en rekke organisasjoner og miljø var tilstede. Fagforeninger møtte også opp for å vise motstand mot muslimhatet.

På et tak ved torget hadde politiet etablert en stasjon for droner og øvrig filming, og i lufta hadde de helikopter.  Igjen var det rigget opp kontrollsoner, kontrollpunkter og flere lag med gjerder. Alt tyder på at politiet i Trondheim ikke kun fikk bistand fra Oslo, men at arrangementet også ble brukt til opplæring både i operativ taktikk og utstyr for bekjempelse  av opptøyer og markeringer.

Igjen skapes en situasjon hvor rasistgruppa ikke får rekruttert direkte, hvor de omringes og lettskremte rasister ikke tør delta. Igjen skapes en situasjon hvor muslimhaterne viser sin svakhet på gata, og sin avhengighet av politiet. Igjen viser politi og øvrige myndigheter en særegen omsorg for grupper som driver rasistisk hets og sjåvinisme, da de får en særbehandling som gir dem mulighet til å vise seg på gata med et budskap som massene ellers ikke ville akseptert.

Det var ingen mulighet til å jage SIAN i år, når man tar i betraktning de ressursene politiet satte inn i form av personell, materiell og taktikken før og under markeringene. Det ville i så fall krevd store opprørske folkemengder. Likevel lyktes antifascister og masser i å påføre dem nok et moralsk nederlag, og avsløre både statens karakter og muslimhaternes relativ organisatoriske svakhet.

Alle som deltok i motmarkeringer skal vite at deres mål ble oppnådd. Antifascismen ble styrket og rasistene ble hindret i å gjøre noe framskritt.

Doner til Kampkomiteen