Protest mot Tyrkias fascistiske angrep på kurderne

Skrevet av aktivister fra Oslo

Lørdag 31. juli arrangerte Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter og Ungkurd ei protestmarkering mot den tyrkiske staten etter en rasistisk massakre mot en kurdisk familie dagen før, og for å bryte tausheten om de rasismen og volden som påføres kurderne med hjelp fra den tyrkiske staten. Markeringa fant sted rett etter en demonstrasjon mot SIAN og aktivister derfra tilslutta seg protesten. 

Den samme familien var også blitt angrepet flere ganger de siste månedene. En av de drepte anklaga i midten av juli politiet og rettsvesenet for å ta side med angriperne, som blei løslatt, og sa at familien frykta for livet.

Utdrag fra appellen til Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter:

Den tyrkiske eliten/staten er redd for demokratiske forandringer. … Tyrkia ønsker ikke fred og demokrati men krig og forfølgelse så en liten gruppe elite skal beholde makten. … Norge selger våpen til Tyrkia for flere millioner kroner. Norge har diplomatiske, økonomiske og kulturelle forbindelser med Tyrkia. På den måten legitimerer Norge angrep på kurdere. De våpnene som selges til Tyrkia er ikke til pynt og de brukes mot kurdere i kamp. … Til og med i Norge er vi ikke trygge. Tyrkia har satt skuddpremie på hodet til 48 av våre kamerater i Europa. Dette beviser at fascismen har ingen grenser og at alle som sier imot Erdogan er i fare.

Utdrag fra appellen til Ungkurd:

I går ble en familie angrepet av tyrkiske fascister. Støtta av den tyrkiske staten. Syv personer ble drept og huset deres ble brent ned. Dette er ikke noe nytt, hvordan kurdere blir behandla i Tyrkia. … Det at de dreper den familien i Tyrkia, i Kurdistan, det at de dreper kurdiske folk, det gjør de helt bevisst for å skremme oss. De gjør det for at jeg ikke skal tørre å stå her i dag og ytre meg, for det er en direkte trussel. Hvis jeg står her og prater i dag, så blir min familie i Tyrkia satt i fare. Hvis jeg står her og ytrer meg i dag så vil det påvirke mine tanter og onkler, mine kusiner og nevøer, nieser, min familie i Kurdistan. Det er en veldig reell trussel, og den tar liv hver eneste dag. 

Flere ganger under appellen blei det ropt slagord for frihet og mot Tyrkias undertrykking av det kurdiske folket. 

“Fascist Erdogan, slutt å drepe våre barn”

«Tyrkia ut av Kurdistan»

“Frihet for Kurdistan”

“Jin, Jiyan, Azadi”

“Boikott Tyrkia”

Doner til Kampkomiteen