Demonstrasjon mot SIAN i Kristiansand

Skrevet av aktivister fra Kristiansand

Aktivister fra Kampkomiteen, IMT, RU, Rødt, NKP og Antirasistisk Agder holdt en demonstrasjon mot SIAN 5. august. Mange kristiansandere møtte opp til tross for at kommunen, politikere og religiøse ledere jobba iherdig for å lokke folk bort fra torvet med gratiskonsert, og delte ut matkuponger på demonstrasjonen for å få med flest mulig.

Vi aksepterer at antirasister har ulike måter å demonstrere på, men vi mener at en fest et annet sted ikke har noen hensikt om målet er å unngå rasistisk propaganda og organisering på gata. Er målet derimot å få ungdom til å ikke engasjere seg i kampen mot fascistene, eller om målet er å få publikum til sine politikertaler, eller om målet bare er å ha det gøy sammen, ja da kan dette fungere. 

Men når vi sier vi ikke vil gi fascistene en talerstol så lar vi dem ikke få torvet, og når vi sier vi skal overdøve dem så gjør vi det ikke på halvannen kilometers avstand. Når vi sier Ingen rasister i våre gater, så mener vi det. Ingen som går over torvet den dagen skal utsettes for rasistisk hets uten at det blir motsagt, ingen rasister skal ikke få føle at meningene deres blir akseptert, og SIAN skal ikke få stå i fred å verve folk på torvet vårt. 

På torvet var konsertarrangørene tilstede for å reklamere for arrangementet sitt. Det var også rundt 50 kommunale og frivillige “dialogverter” som skulle roe ned stemninga. Og det var det store mengder politi, med hunder og droner. I begynnelsen av demonstrasjonen gikk politiet rundt og sjekka folks ryggsekker. I tillegg til at de var ekstra interessert i sekkene til de mest aktive demonstrantene, gjorde de ingen forsøk på å skjule at også etnisk profilering spilte inn. Lyse folk blei bare spurt om å fortelle hva de hadde i sekkene sine, mens det var tydelig at ikke de hadde den samme tilliten til de som var mørkere. Politiet var også veldig på vakt ved minste antydning til bråk, og en person blei anholdt. Til tross for dette blei det en vellykka demonstrasjon, med godt samhold blant deltakerne. Det blei ropt slagord som “Hele byen hater rasister – Vi er alle antifascister” og “Ingen støtte til Breiviks venner”, og det blei blåst i fløyter og slått i gjerdene i de to timene SIAN holdt på. 

Doner til Kampkomiteen