Demonstrasjon mot SIAN angrepet av politiet

Skrevet av aktivister fra Oslo

Lørdag 20. august arrangerte Oslo Mot Rasisme en demonstrasjon mot SIAN på Kontraskjæret i Oslo. Rundt 200 personer møtte opp for å vise motstand mot rasistene, og politiet var på stedet med massive ressurser.

Demonstrasjonen gikk relativt rolig for seg helt fram til politiet angrep den. Politiet gikk først inn med sivilpoliti for å hente ut enkelte av demonstrantene. Dette skjedde uten at noen hadde angrepet rasistene, eller på noe annet vis hadde gjort noe mer alvorlig enn å vise sin forakt for SIAN. Demonstrasjonen møtte politiets første angrep med motstand og politiet måtte trekke seg tilbake etter et kort håndgemeng.

Når demonstrasjonen var over gjennomførte demonstrantene en relativ organisert tilbaketrekning. Politiet angrep da demonstrasjonen fra flankene. Demonstrasjonen svarte med å danne armlenker og ved å gjøre fysisk motstand. Etter et noe lengre sammenstøt så hadde politiet arrestert syv demonstranter. Flere fikk skader, minst en fikk hjernerystelse og et brukket ribbein.

Lørdagens angrep var et konkret uttrykk for den borgerlige statens reaksjonære utvikling med innskrenking av de borgerlig-demokratiske rettighetene. Angrepene fra politiets side ble begrunnet med at demonstrantene hadde ropt høyt og at en deltager hadde spyttet i retning av rasistene, uten å være i nærheten av å treffe dem.

Lørdagens motstand var på sin side et uttrykk for at flere og flere ikke vil stå å se på når venner, kamerater og meddemonstranter blir trakassert og forsøkt arrestert, at det nytter å kjempe og at det er kun sånn vi vinner seire. På grunnlag av denne motstanden, mot et uprovosert og brutalt angrep fra politiets side, har politiet siktet samtlige arresterte demonstranter for «vold mot offentlig tjenestemann». 

La oss møte dette angrepet med enda mer resolutt kamp og solidaritet!

Vi oppfordrer til støtte til de tiltalte og fortsatt kamp og motstand.

Doner til Kampkomiteen