Demonstrasjon mot SIAN i Bergen

Skrevet av aktivister i Bergen

Lørdag 18. september deltok Kampkomiteen på demonstrasjon mot SIAN på Tårnplassen i Bergen, hvor muslimhaterne ble totalt isolert med enorm politibeskyttelse og en kraftfull motdemonstrasjon.

Helt siden hendelsene ved SIANs markering i fjor, hvor demonstranter brøt gjennom sperringene og slo Lars Thorsen, har politiet og kommunen iverksatt forskjellige former for represjon for å slå ned på demonstrasjoner. Før årets motdemonstrasjon mot SIAN hadde politiet oppfordret lærere til å angi elever som skulle på demonstrasjon og spre propaganda om “politiets rolle i samfunnet” og “ytringsfrihet”. 

Store ressurser var også satt inn med opprørspoliti, droner og forberedelser på omfattende tåregassing. Kommunen brukte 200 000 kr på et parallelt arrangement på den andre sida av byen, for å trekke ungdom vekk. Folk som bodde og jobbet på det store området politiet sperret av ble alle grundig visitert for å kunne bevege seg. 7 ungdommer ble bortvist fordi de hadde stein i lommene.

På den sørlige sida av Tårnplassen var det en demonstrasjon med flere organisasjoner og partier som deltok. Det møtte opp et sted mellom 150 og 250 demonstranter på sørsiden av Tårnplassen, men også noen på de andre innfartsårene til plassen. Det ble ropt slagord og spilt musikk. LO hadde blokkert synslinjen mot SIAN fra plassen sør for tårnplass. Kampkomiteen deltok her i begynnelsen med banner og flagg, men deltok etterhvert i å bevege seg rundt.

Forøvrig iverksatte politiet både myk represjon, i form av dialogpoliti og good-cop-teater, i tillegg til at de var klar for langt hardere former for vold. I tillegg til drone var det også et helikopter i aksjon, akkurat som i Trondheim og ved andre SIAN-motdemonstrasjoner i år. SIAN fikk holde på i sine 2 avsatte timer, takket være politiet, men ingen nye rekrutter fikk hørt på dem eller turde å gå inn til dem.

I løpet av dagen bevegde demonstranter seg rundt mellom de 3 andre gatene inn til Tårnplassen istedenfor å la seg kue til å stå der politiet ønsket å ha folk. Herfra det ropt slagord som gjorde at man ikke kunne høre SIAN på andre gater og det ble vanskeligere å komme inn på SIAN sitt arrangement. Når Lars Thorsen og SIAN ble eskortert av politiet sprang demonstranter etter bilene i flere hundre meter og ropte slagord.

Doner til Kampkomiteen