Demonstrasjon mot SIAN på Furuset

Skrevet av aktivister i Oslo.

Lørdag 2. Oktober deltok Kampkomiteen på demonstrasjon på Furuset i Oslo, mot muslimhaterne og rasistene i SIAN. Aktivistene fra Kampkomiteen ropte slagord med andre antirasister, og sørget for at rasistene igjen ble totalt isolert.

Politiet hadde gjort en rekke tiltak for å forhindre en gjentagelse av kampene som fant sted på Furuset i fjor. Alle demonstrantene ble grundig sjekka på vei inn til demonstrasjonen og politiet var til stede med pansrede biler og utrustning mot opptøyer. På taket til Furuset Senter kunne man se mange politifolk og en drone som tok bilder av demonstrasjonen. 

Politi og såkalt forebyggende etater hadde arbeidet mye i forkant for å trakassere og påvirke lokal ungdom til å ikke delta på demonstrasjonen. Disse avskrekkende lokale tiltakene mot ungdommen på Furuset, skyldtes at disse var de som kjempet hardest mot fascistene og politiet i fjor. Likevel var motdemonstrasjonen mange ganger større enn de 5 til 6 aktivistene fra SIAN som viste seg.

De ressurskrevende tiltakene fra politiet og den norske staten, for å beskytte rasistisk hets som framføres i arbeiderstrøk der svært mange har flyktning- og innvandrerbakgrunn, er nok et eksempel på at disse ikke står på folket sin side.

Mange miljøer, organisasjoner og partier var til stede for å vise sin avsky mot SIAN og det ble entusiastisk ropt slagord mot politiet og mot rasistene for å overdøve dem. Demonstrantene lyktes i dette og fascistene kunne verken høres fra innsiden eller utsiden av demonstrasjonen. SIAN fikk holde på i sine to avsatte timer før de forlot plassen til lyden av høy jubel fra demonstrasjonen.

Doner til Kampkomiteen