Kamp og motstand i 2021

Av redaksjonen

Som 2020 har også 2021 har vært prega av krise og represjon. Politi og myndigheter har brukte enorme ressurser til å kvele kampen mot rasistene i SIAN, og pandemi-restriksjoner har lagt en demper på arrangementer som 8. mars og 1. mai. Men Kampkomiteens aktivister har trossa alle forsøk på å hindre kamp og motstand. 

Aktiviteten vår i 2021 kan deles i fire overordna tema: Kamp mot imperialisme, kamp mot represjon og krise, kamp mot rasisme og kamp mot kvinneundertrykking. Vi har valgt ut noen bilder fra markeringer vi har arrangert eller deltatt i. Vi vil særlig løfte fram 1. mai, markeringene for Obiora og Osmanovic i september, og markeringene mot vold mot kvinner i november – som tre hendelser av svært stor betydning for oss. 

Det er i 2021 første gang, så vidt vi vet, at det har vært markeringer i flere byer på den internasjonale dagen for solidaritet og kamp mot vold mot kvinner 25. november. Ikke bare er det organisert markeringer, men disse har løftet kvinners egen kamp og organisering som svaret på den patriarkalske volden. I stedet for å tigge om hjelp fra staten og politiet, som er institusjoner for å opprettholde både klasseundertrykking, kvinneundertrykking og rasisme, reiste vi i markeringene en kamplinje for at kvinner tar sin egen skjebne i sine egne hender. 25. november reiste vi også internasjonalismen, for dette er en dag innstiftet til heder og ære for Mirabal-søstrene, som ble arrestert, torturert og drept i Den dominikanske republikken i 1960. Dette skjedde på direkte ordre fra USA-lakeien president Rafael Trujillo. Mirabel-søstrene var demokratiske aktivister som tok stilling for arbeiderklassen og mot imperialismen, og derfor er dagen for å bekjempe vold mot kvinner, også en dag for internasjonal solidaritet fra arbeiderklassens standpunkt. 

Videre vil vi løfte fram 1. mai-markeringene der vi reiste de brasilianske fattigbøndene i LCP sine faner og det internasjonale slagordet “Kjemp og gjør motstand!” sto i spissen for internasjonalistiske markeringer av vår fremste kampdag. Vi løfter også frem markeringene for Eugene Obiora 7. september, hvor vi igjen slo fast at folket vil felle den endelige dommen over politiet for mordet på Obiora i 2006, og at vi aldri vil glemme dette. Dagen ble også brukt til å uttrykke sorg og sinne mot nye drap utført av politiet. En knapp uke før markeringene i september ble Mirza Osmanovic skutt ned av to politimenn som begge løsnet skudd mot den åpenbart syke Osmanovic. 7. september er blitt en kampdag mot all politivolden og for rettferdighet for alle dens ofre.

Vi har lagt bak oss nok et år i kampens tegn og er klare for et nytt!
Vi ønsker alle våre aktivister og allierte et godt nytt kampår!


Kamp mot imperialisme – for internasjonal solidaritet

Bergen: Markering til støtte for fattigbøndenes kamp i Brasil

Demonstrasjon mot amerikanske bombefly på Ørlandet

Markering for samefolkets dag i Kristiansand

Bergen: Solidaritetsmarkering for fattigbøndenes kamp i Brasil

1.mai-markeringer

Oslo
Bergen
Trondheim
Kristiansand

Solidaritet med Palestina

Bergen
Trondheim
Oslo 
Stavanger
Kristiansand

Kristiansand: Støttemarkering for Colombia

Oslo: Protest mot Tyrkias fascistiske angrep på kurderne 

Kristiansand: Markering av militærkuppet i Chile 11. september 1973

Oslo: Markering av urfolks kampdag og 54 år siden drapet på Che Guevara

Støttemarkeringer for fattigbøndene i Brasil

Bergen
Kristiansand

Demonstrasjon i Oslo for frihet til chilenske politiske fanger og mot militarisering av mapuche-territorier

Kamp mot rasistiske grupper

Trøndelag: Tre kampdager med protester mot rasister

Demonstrasjon mot Alliansen i Trondheim
Demonstrasjon mot SIAN på Stjørdal
Demonstrasjon mot SIAN i Trondheim

Antifascistisk demonstrasjon i Oslo

Demonstrasjon mot SIAN i Kristiansand

Antifascistisk demonstrasjon mot SIAN i Stavanger

Oslo: Demonstrasjon mot SIAN angrepet av politiet

Demonstrasjon mot SIAN i Bergen

Demonstrasjon mot SIAN på Furuset

Kamp mot politivold, represjon og krise

Folkelig motstand mot systemsvikt og rasisme i Lillesand

Markering mot lovforslaget om portforbud i Trondheim

Ettårsmarkering for drapet på George Floyd i Bergen

Rettferdighet for Obiora og Osmanovic!

Oslo
Trondheim

Bergen
Kristiansand

Antirasistisk hiphop-konsert i Kristiansand

Kamp mot kvinneundertrykking og patriarkat

8. mars-markeringer

Oslo – Kampkomiteen og andre antifascister konfronterer SIAN.
Bergen
Kristiansand
Trondheim

Kraftfull markering av 25. november

Bergen
Oslo
Kristiansand
Trondheim

Doner til Kampkomiteen