Kamp og motstand i 2021

Som 2020 har også 2021 har vært prega av krise og represjon. Politi og myndigheter har brukte enorme ressurser til å kvele kampen mot rasistene i SIAN, og pandemi-restriksjoner har lagt en demper på arrangementer som 8. mars og 1. mai. Men Kampkomiteens aktivister har trossa alle forsøk på å hindre kamp og motstand.