Kampkomiteen fordømmer Russlands angrepskrig

Kampkomiteen oppfordrer med denne uttalelsen alle antiimperialister og alle aktivistgrupper til å reise kampen mot den imperialistiske krigen.


Ned med den imperialistiske krigen!

Kampkomiteen fordømmer Russlands imperialistiske angrepskrig mot Ukraina. Den 24. februar initierte Russland sin fullskala invasjon av landet. Dette markerer et nytt vendepunkt i rivaliseringen mellom USA og Russland. Ukraina er et undertrykt land, som lider under imperialistenes konkurranse om å dominere og utbytte landet. Russlands angrep er ikke legitimt, men det tjener interessene til russisk imperialisme og er ikke “en gal manns verk”.

Det russiske folket og det ukrainske folket er broderfolk, som lenge var forent i et samlet sosialistisk fedreland. Den russiske imperialismens krig mot landet er i strid med interessene til både det russiske folket og det ukrainske folket. Russiske styrker bør avslutte angrepet og vende hjem. Vår solidaritet går særlig til det ukrainske folket som lider under krigen. Igjen er det folket i et undertrykt land som må betale prisen for imperialistenes rivalisering, og på sin side blir Russland etter sanksjonene enda mer avhengig av sosialimperialisten Kina.

Kampkomiteen fordømmer USA, verdens eneste hegemoniske supermakt, en røver, krigsforbryter og brannstifter over hele verden; i Afghanistan, Irak, Libya, Somalia, Jemen og så videre. USA har i tretti år flyttet sine posisjoner fremover i alle de regionene hvor Sovjetunionens kollaps førte til at russisk imperialisme mistet grepet. Fra Baltikum via sentral-Europa til Balkan, til Romania og Ukraina, og videre til Kaukasus og Sentral-Asia, i hele dette enorme området, som strekker seg gjennom det eurasiske kontinentets indre, har USA initiert “fargerevolusjoner”, kriger og kupp. De har inkorporert land etter land i NATO. 

USAs strategiske mål er å ødelegge Russlands posisjon som militær stormakt, som særlig hviler på deres enorme arsenal av atomvåpen, gjennom å stenge dem mer og mer inn. Dette for å hindre at Russland igjen kan bli en supermakt, slik Sovjetunionen var, og helst kvitte seg med denne rivalen for godt. Russlands mål er å unngå dette – for enhver pris – fordi deres militære makt er det eneste som holder russisk imperialisme oppe i toppsjiktet i den globale rivaliseringen, som ikke bare gir innflytelse men også inntekter. For Putins regjering er dette et være eller ikke være. Det hele er et kynisk og imperialistisk spill om politisk, økonomisk og militær makt over andre land og på den globale arenaen.

I denne konteksten spiller NATO rollen hovedsakelig som et verktøy for USA-imperialismen. USA har ledelsen i alliansen. I andre rekke har Tyskland og Frankrike sin egen agenda. De er forent med USA mot den russiske invasjonen, men de har i lang tid pleid sine egne økonomiske og politiske relasjoner til Russland. Overfor Ukraina har Tyskland i flere tiår på sine helt egne vegne, kjempet for å vinne innflytelse og makt – økonomisk og politisk. I denne kampen har ikke bare Russland vært en rival, men også USA. Et uttrykk for konflikten USA-Tyskland er gassrørledningen Nord Stream I fra Russland til Tyskland, og den nå stengte nye rørledningen Nord Stream II. Altså er det ingen forent vestlig “blokk”: enheten mellom imperialistene er relativ, kampen er absolutt.

Norsk imperialisme agerer overfor Ukraina dels i allianse med USA og dels med Tyskland. Usikkerheten som følge av denne balansegangen viser seg tydelig ved at partier som Venstre og Høyre angriper regjeringen for å gjøre for lite for sent, samtidig som NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg holder de talene USA ønsker at han skal holde. Norge spiller ingen stor rolle i Ukraina, men det finnes fabrikker i Ukraina som leverer produkter til norske monopolselskaper. Norge har sine selvstendige økonomiske interesser, selv om de er en juniorpartner for USA og Tyskland. Norge har bidratt til krigshissingen og rivaliseringen i Ukraina, både gjennom NATO og helt på egne vegne. Militært materiell og personell fra Norge til Øst-Europa, er ikke nøytrale. De har en karakter, de har en funksjon, de skal tjene norsk imperialisme primært, og USA-imperialismen sekundært. De bidrar ikke til at Ukrainas kan vinne sin selvstendighet, men tvert om til mer avhengighet til USA-NATO.

Den ukrainske regjeringen er en forrædersk regjering som selger sitt land til utenlandsk imperialisme. Regjeringen er en korrupt bande forretningsmenn og karrierepolitikere med tette bånd til USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og andre vestlige imperialister. Hovedsakelig representerer regjeringen USA-imperialismen. Presidenten er en gallionsfigur, en skuespiller faktisk, som er tildelt en rolle på vegne av sine herrer i utlandet. Ironisk nok heter hans “parti” Folkets Tjener, men i spillet om Ukraina har de utelukkende tjent imperialistene med sine handlinger. Internt har regimet benyttet seg av fascistiske paramilitære, og regjeringen ble valgt i et valg i 2019 der knapt halvparten av de stemmeberettigede stemte. Partiet ble bygget opp med millioner fra ukjent opphav, blant annet fra NGOer som har nektet å oppgi sine givere. Denne banden er en videreføring av kuppet i 2014, som jaget president Janukovitsj ut av landet. Den ukrainske regjeringens “folkelige støtte” og “demokratiske karakter”, er med andre ord sterkt overdrevet.

Kort oppsummert: Den russiske intervensjonen er illegitim og må fordømmes. Vår internasjonale solidaritet retter seg til det ukrainske folket, ikke den reaksjonære regjeringen. USA har i tre tiår presset Russland på defensiven, blant annet gjennom NATOs øst-utvidelse, og må fordømmes som en fiende av Ukrainas folk og som hovedfienden til verdens folk. Norges skitne rolle, som lakei og hund for USA og Tyskland, og som en liten røver på egne vegne, må fordømmes. Det dyrebare blodet til Ukrainas folk spilles i dag i en kamp mellom imperialister, og vi fordømmer våpenleveranser og troppeforflytninger som et ledd i denne rivaliseringen, i strid med folkets interesser. Vi søker enhet med alle andre krefter, som fordømmer og bekjemper alle imperialistenes angrep på den ukrainske nasjonen, uansett hvilke flagg imperialistene og deres lakeier skjuler seg bak.

Stopp den imperialistiske angrepskrigen! Russland ut av Ukraina!
Styrk den internasjonale solidariteten med Ukrainas folk!
USA ut av Øst-Europa – Yankee go home!
Ned med NATO! Ingen norske våpen eller soldater til Øst-Europa!

Doner til Kampkomiteen