Ut på gata 8. mars!

Denne uttalelsen er grunnlaget for Kampkomiteens arbeid for å markere 8. mars i år, og en sterk oppfordring til å bidra til å gjøre 8. mars til en kraftfull kampdag. Informasjon om tid og sted for markeringene kommer snart.