Bli med på 8. mars: Tider og steder for oppmøte

Av redaksjonen

Vi har fått inn følgende informasjon og oppfordrer varmt til å delta her:

Oslo: Internasjonalistisk markering begynner kl 16.30 på Jernbanetorget. Kampkomiteen er blant flere organisasjoner og miljøer som vil samles der til markering med appeller, før man vil gå sammen derfra for å slutte seg til toget til 8. mars-komiteen som har oppstilling kl. 18.00 på Youngstorget.

Bergen: Oppmøte 19.00 foran biblioteket (Valborg Platous Plass) for markering under parolen “Bekjemp vold mot kvinner”. Arrangører: Norges Kommunistiske Parti, Revolusjonære Kommunister og Kampkomiteen. Andre organisasjoner og enkeltpersoner er velkommen. Før dette vil man delta i 8. mars-komiteens arrangement kl 17.00 på Torgallmenningen.

Trondheim: Oppmøte for Kampkomiteen og alle som vil gå med oss kl. 16.30 ved 22.juli-monumentet i Tordenskioldsparken. Der vil det bli holdt appell mot krise, imperialisme og represjon, for kvinners rettigheter og kamp mot patriarkatet, før vi går til torget for å delta på 8. marskomiteens arrangement under parolene «Bekjemp vold mot kvinner» og «Kjemp og gjør motstand».

Kristiansand: Oppmøte kl 16.30 på Øvre torv for Kampkomiteens seksjon i toget. Sammen med resten av 8. marskomiteen arrangerer vi samling på Mestizo, med gratis suppe, film og musikk. Les mer om arrangementet her.

Vi oppfordrer alle til å lese og spre uttalelsen for 8. mars:

Doner til Kampkomiteen