Markering mot Russlands angrepskrig i Ukraina

Skrevet av aktivister i Oslo.

26. mars holdt aktivister fra Kampkomiteen en markering mot Russlands angrepskrig i Ukraina. Det ble holdt en appell og delt ut løpesedler. Mange viste stor interesse og iver for markeringen, og løpesedlene ble godt tatt imot. 

Utdrag fra appellen:
“For det første er krigen Russland fører en urettferdig krig, der massene lider for den russiske imperialismens mål i Øst-Europa. For det andre kan vi ikke overse NATO og USA sin rolle. Supermakten USA og dens europeiske allierte satte inn en pro-vestlig regjering i Kyiv i 2014 gjennom et kupp etter dødelige sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker. Dette for å trekke Ukraina nærmere EU og NATO, og omringe Russland.” Appellen ble avsluttet med slagordet «Russland, NATO, USA – henda vekk fra Ukraina!».

Flere forbipasserende stoppet opp og uttrykte støtte til det antiimperialistiske standpunktet. En uttalte blant annet at «krig er krig» og uttrykte frustrasjon over de borgerlige medienes dekning av krigen, og hvordan disse plutselig bestemmer seg for å overse hva som foregår i blant annet Palestina, Afghanistan, Irak, Iran, Syria, Libya og Yemen. Mange ser tvers gjennom løgnene som de borgerlige mediene forsøker å tre nedover hodene deres, og lar seg ikke lure av deres krigspropaganda til å støtte hverken USAs eller Russlands imperialisme.

Under appellen var det noen forsøk på å sabotere markeringen med rasistiske utsagn og forsøk på fysiske angrep på både aktivister og masser som var til stede på torget. Disse slo sammen tilbake angrepet. Flere uttrykte varmt sin støtte til markeringen og oppfordret aktivistene til å fortsette og ikke la seg stoppe. Aktivistene er svært fornøyd med dagen. Igjen kan vi se hvordan massene bestemt avviser imperialistenes blodige kriger.

La oss intensivere aktivitetene mot krigen i Ukraina og bygge den antiimperialistiske bevegelsen!

Doner til Kampkomiteen