Møte i Oslo: 23 år siden NATO bombet Jugoslavia

Skrevet av aktivister i Oslo.

Tirsdag 5. april arrangerte Kampkomiteen i Oslo et møte i anledning 23-årsdagen for NATOs bombing av Jugoslavia.

En aktivist åpnet møtet og innledet med å dra paralleller mellom krigen i Kosovo og den pågående imperialistiske krigen i Ukraina. Innledningen ble etterfulgt av et svært interessant seminar om NATOs brutale bombing av Jugoslavia, et folkemord som resulterte i tusenvis av drepte og som tvang over 100.000 mennesker på flukt. NATOs terror var raffinert og ondskapsfull: bomber med anriket uran, som er svært kreftfremkallende, var blant våpnene de brukte. 23 år etter krigen dør fortsatt mennesker av kreft som en konsekvens av imperialismens terror, fortalte aktivisten.

Det ble av aktivisten understreket at samtlige partier på Stortinget støttet NATO sin bombing av Jugoslavia. «Fredspartiet» SV med Eirik Solheim som daværende leder var heller ikke noe unntak. Norske soldater er fortsatt en aktiv og synlig del av imperialismens militære tilstedeværelse på Balkan. Under innledningen ble det blant annet nevnt flere tilfeller der norske soldater har vært involvert i sabotasje og terror mot folket, samt en rekke voldtekter og seksualisert vold.

Under møtet ble det sagt at da som nå er det ingen av partiene på Stortinget som løfter en finger eller gjør noe konsekvent i opposisjon mot imperialismen. Det norske borgerskapet trampeklapper frem og hyller yankee-imperialismens lakei i Ukraina: President Zelenskiy.

En annen aktivist som var på møtet sier etterpå at det er helt avgjørende å avsløre «fredspartiene». Verken SV eller Rødt opptrer som konsekvente motstandere av imperialismen. SV-ledelsen støttet bombingen av Jugoslavia og SV stemte for å bombe Libya. SV satt også i regjering som i 8 år administrerte okkupasjonsstyrker i Afghanistan. Heller ikke Rødt-ledelsen fremmer konsekvent antiimperialisme, slår aktivisten fast, og viser til uttalelser om at “selve medlemskapsdebatten ikke har vært aktuell i norsk politikk på mange år”, fokus på “alternative forsvarsallianser” og Rødt-ledernes fulle støtte til USA-lakeien Zelenskiy.

La oss sammen bygge en konsekvent antiimperialistisk bevegelse i dette landet!

Ned med den russiske imperialismens angrepskrig mot Ukraina!

Doner til Kampkomiteen