Ut på gata 1. mai!

Av redaksjonen.

Kampkomiteen vil delta i markeringer av 1. mai i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Aktivister vil også reise fra andre steder for å delta. Vi oppfordrer alle andre til å markere dagen overalt hvor man kan. Ta kontakt med oss om du vil bli med eller bidra på annet vis, eller trenger hjelp til å organisere noe der du bor.

Oppmøter på 1. mai

Oslo: 11.30 på Jernbanetorget.

Bergen: 13.00 på Biblioteksplassen.

Trondheim: 12.00 på Torget.

Kristiansand: 11.00 ved Arbeideren.

De forskjellige stedene vil Kampkomiteen gå sammen med andre organisasjoner og uorganiserte, med paroler mot imperialismen og for arbeiderklassens kamp. Det blir også appeller. Alle som vil forene seg med oss på denne dagen er velkommen.

Arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere!

Det imperialistiske verdenssystemet er i en dyp krise som forverrer alle problemene for verdens folk, og særlig for de fattigste. Vi ser økende fattigdom og sult. Vi hører mange varsler om sultkatastrofer, som kommer i tillegg til økte priser på alle slags varer og imperialistiske kriger i flere land. Arbeiderklassen i hele verden, og alle undertrykte folk og nasjoner, må forene seg til kamp og motstand mot elendigheten under våre røde faner. 1. mai er vår felles kampdag, som peker frem mot et nytt samfunn der arbeiderklassen har makta og feier vekk all undertrykking og utbytting.

Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina!

Den russiske imperialismen har angrepet Ukraina for å tjene sine politiske, militære og økonomiske interesser. De utsetter det ukrainske folket for enorme lidelser. Folket kjemper heroisk mot invasjonen og okkupasjonen, og vi vet at ingen nasjoner kan undertrykkes for alltid. Det er uhyre viktig å fordømme invasjonen og å støtte det ukrainske folket, uten å støtte verken USA-imperialismen eller deres lakeier i Kyiv. I dag er Ukraina brennpunkt for de viktigste konfliktene i verden, og krigen påvirker alle.

Kamp mot dyrtid! Streik for høyere lønn! 

Krisa i kapitalismen som brøt ut i 2020, har ført til en ny dyrtid. Alt blir dyrere. Prisene øker på strøm, drivstoff, huslån (rentehevinger) og matvarepriser. Alle vil få økte utgifter, og helt vanlige familier opplever at de må betale titusenvis av kroner mer for å leve. Dette må ikke møtes med å tigge om almisser fra staten, men med krav om høyere lønn og kutt i strømpriser og avgifter. Makta til det arbeidende folket ligger i felles organisering og felles kamp. Verktøyet vi har for å presse staten og kapitalen er streiken, og vi må bruke dette verktøyet nå, hvis ikke vil særlig de fattigste i Norge oppleve en dramatisk nedgang i reallønn.

Ned med USA-imperialismen!

Vi bekjemper ikke bare den russiske imperialismen. Vi er fiender av alle imperialister, også USA-imperialismen og norsk imperialisme. Vi lever i et imperialistisk verdenssamfunn, der en liten gruppe imperialistiske land profiterer på å undertrykke og utbytte det store flertallet av verdens land og folk, hovedsakelig i Sør-Amerika, Afrika og Asia, men også i Europa – som i tilfellet Ukraina. Av imperialistene står én stormakt i en særstilling: USA-imperialismen er verdens eneste supermakt. De opererer i en egen liga økonomisk, politisk og militært. De har delt verden i seks militære overkommandoer, og har utplassert militært personell og materiell over hele verden. De har myrdet millioner i sine kriger, i land som Korea, Vietnam, Somalia, Irak, Afghanistan, Libya, Syria og Jemen. De er hovedfienden av verdens folk. Norsk imperialisme er alliert med USA-imperialismen, og vi fordømmer og bekjemper dem begge med stor intensitet.

Dette er grunnlaget for vår mobilisering og fokuset vårt på 1. mai. Vi vil forene oss med alle internasjonalister, alle antiimperialister, alle venner av arbeiderklassen, for at dagen blir en kraftsamling under røde faner. 1. mai er vår dag. Bli med og reis slagordene og fanene opp mot himmelen, rop av full hals og bygg bevegelsen som slutter seg til all verdens undertrykte og utbytta, til felles organisering og kamp.

Fram for 1. mai!

Doner til Kampkomiteen