Aksjonsdag mot baseavtale med USA

Av redaksjonen

Aktivister fra Kampkomiteen deltok 23. april på demonstrasjoner mot baseavtalen i Trondheim, Stavanger og Bergen. 

Nettverket Aksjon mot baseavtale med USA arrangerte demonstrasjoner i flere byer denne dagen, i forbindelse at en baseavtale mellom USA og Norge skal behandles av Stortinget 29. april, og 28. april blir det demonstrasjon i Oslo. Om avtalen blir inngått vil fire norske områder (Sola, Rygge, Evenes og Ramsund) omgjøres til baseområder underlagt amerikansk lovgivning. Dette bryter mot den tidligere basepolitikken i Norge, noe regjeringen har prøvd å omgå med å si at soldatene roterer og at basen derfor ikke regnes som permanent.

I Trondheim ble demonstrasjonen arrangert av Internasjonalt utvalg i LO. Det ble holdt appeller fra Ingen amerikansk base på Værnes, Nei til atomvåpen studentlag, Rødt, Natur og Ungdom og NKP. I appellene ble det trekt fram at avtalen vil innebære at det kan bli lagra atomvåpen på norsk jord og at staten frasier seg retten til å få innsyn i dette, og at det dreier seg om en avtale som ikke er del av NATO, men direkte med USA. Det ble også sagt at det kan føre til flere baser enn de fire som alt er planlagt. 

Noen appellanter trakk også fram at dette ville øke spenningen mellom NATO og Russland, og senke sikkerheten i stedet for å øke den, slik det argumenteres for. Den mulig nært forestående NATO-utvidelsen ble også trukket fram som en fare for sikkerheten av en appellant. Representanten fra Natur og Ungdom trakk fram forurensinga og andre negative miljøkonsekvenser slike baser har. Det var også musikalske innslag under markeringa.

I Bergen ble demonstrasjonen arrangert av Antikrigs-initiativet og uavhengige aktivister. Markeringen startet med en appell på Vågsallmenningen, og etter appellen beveget demonstrasjonen seg til Torgallmenningen der det ble holdt flere appeller. 

På Sola, utenfor Stavanger,  møtte rundt 40 aktivister fra forskjellige organisasjoner opp utenfor Sola Pizza. Arrangørene av markeringen delte også ut løpesedler i nærheten i Sola sentrum. Demonstrasjonen gikk til inngangsporten til flybasen. Der forsøkte forsvaret å nekte folk å ta bilde av markeringen på grunn av fotoforbud rundt basen. Dette på tross av at markeringen sto ved porten der det også finnes bilder fra f.eks google street view.  Etter en stund ga soldatene beskjed om at demonstrasjonen måtte flytte på seg. Demonstrantene gikk da tilbake til Sola Kebab hvor flere appeller ble holdt flere organisasjoner inkludert Rødt, RU og SV.

Doner til Kampkomiteen