Rapporter fra 1. mai

Av redaksjonen

Kampkomiteen har gjennomført markeringer og gått i demonstrasjonstog på arbeidernes internasjonale kampdag i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Vi deler rapporter og bilder fra lokale aktivister.  

Trondheim 

I Trondheim holdt Kampkomiteen ei antiimperialistisk 1. mai-markering på torget i sentrum, før vi deltok i 1. mai-toget. Den antiimperialistiske markeringa ble holdt under parola “Kjemp og gjør motstand.” Fra scenen på torget bak banner og røde flagg ble det holdt to appeller fra aktivister fra Kampkomiteen og en appell fra en representant fra NKP. 

I den første appellen fra Kampkomiteen ble det sagt at arbeiderklassen i hele verden må forene seg med alle undertrykte folk og nasjoner, til kamp og motstand mot imperialistisk angrepskrig, nød og elendighet. Det ble understreket at det er riktig å bekjempe Russlands angrepskrig og støtte det ukrainske folket, og samtidig fordømme USA-imperialismen, NATO og regimet i Kyiv, som selger landet til utenlandske imperialister.

Den andre appellen fra Kampkomiteen fokuserte blant annet på kamp mot dyrtid, og at dyrtida ikke må møtes med å tigge om almisser fra staten, men med krav om høyere lønn og kutt i strømpriser og avgifter. Her ble streiken løfta fram som både et verktøy til å sette makt bak krava og som en skole i kamp. Kamp mot fascistiske grupper og mot politiets represjon var også et tema.

Appellen fra NKP omhandlet hovedsakelig temaet forskjells-Norge. Det ble sagt at det er omtrentlig 10 prosent av befolkninga som eier 90 prosent av verdiene i Norge i dag, og appellen løftet blant annet fram skattelette til rike, økte avgifter, økt bruk av bemanningsbyråer, utviklinga i boligpolitikken og at eldreomsorg og helsetjenester blir lagt ut på anbud som eksempler på at de økende forskjellene er et resultat av en villet politikk. Også her ble det understreket at streiken må brukes som et middel for å sette makt bak kravene fra arbeiderklassen.

Under markeringa ble det delt ut løpesedler på torget. Etter appellene ropte deltakerne taktfast slagordene “ingen fred uten frihet, ingen frihet uten kamp: knus imperialismen,” “nei til dugnad for de rike, la de betale si ega krise,” “ned med Russlands angrepskrig” og “styrk den internasjonale solidaritet!”

Etter markeringa gikk deltakerne i 1. mai-toget, også her under parola “Kjemp og gjør motstand” og med røde flagg. Her ble slagordene fra den antiimperialistiske markeringa ropt, i tillegg til flere slagord som blant annet “viva, viva, Palestina,” “vi er alle antifascister,” “nei til salg av kvinnekroppen,” “internasjonal solidaritet – arbeiderklassens kampenhet,” “el pueblo unido jamás será vencido” og “organiser klassehatet – all makt til proletariatet!” Også før og etter toget delte aktivister ut løpesedler.

Oslo

Revolusjonære i Oslo har feiret og markert arbeidernes internasjonale kampdag. Flere organisasjoner samlet seg først kl. 11.30 for et felles oppmøte for antiimperialistisk blokk.  Blant de tilsluttede organisasjonene var IMT – sosialistisk revolusjon, Kampkomiteen og Revolusjonære Kommunister. Her ble det delt ut løpesedler og snakket med mange forbipasserende. 

Den antiimperialistiske blokken startet dagen med en egen demonstrasjon gjennom gjennom Karl Johans gate, før den sluttet seg til den store LO-demonstrasjonen på Youngstorget. Etter at LO-demonstrasjon var ferdig fortsatte den antiimperialistiske blokken videre gjennomførte en egen demonstrasjon som marsjerte videre til Jernbanetorget. 

Her ble det gjennomført en egen markering hvor det ble holdt appeller fra Kampkomiteen og Revolusjonære Kommunister. IMT fikk dessverre ikke holdt appellen sin på markeringen, men vi har fått den tilsendt, og lagt den til i bunnen av saken. Gjennom hele dagen ble det uten stopp ropt kraftfulle slagord, som «RUSSLAND, NATO, USA: HENDA VEKK FRA UKRAINA!» og «STYRK DEN INTERNASJONALE SOLIDARITET!».

Samling før toget:

Blokk:

Torgmøte:

Kristiansand

1. mai-toget starta ved Arbeideren, gikk gjennom Festningsgata og endte på Øvre Torv. Aktivister deltok i toget med Kampkomiteens parole “Kjemp og gjør motstand”.

Bergen

I Bergen har det 1. mai blitt gjennomført en antiimperialistisk markering og en anti-mperialistisk blokk i LO sitt 1. mai-tog. Hovedparolen for blokken var “Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina!”.

Den første markeringen begynte klokken 13.00 foran biblioteket. Der ble det holdt taler av KPML, Revolusjonære Kommunister, NKP og Kampkomiteen. Til slutt samlet blokken seg og gikk i tog til Griegplassen, der LO-toget hadde oppstilling. Derfra gikk toget til torgallmenningen der LO-markeringen hadde sine taler. Før toget gikk opp og ned langs bryggen. Det ble også delt ut mange løpesedler underveis.


Hilsen fra Sosialistisk Revolusjon – IMT til antiimperialistisk blokk i Oslo:

1. mai, den store merkedagen for arbeiderbevegelsen, den dagen vi viser våre krefter. Aldri før har disse kreftene vært så viktige som nå. Kapitalismen er for lenge siden blitt overmoden. Klimakrisen, en konsekvens av kapitalismen, ligger som en eksistensiell trussel overfor menneskeheten. De økonomiske krisene som tynger verdens arbeiderklasse og som fører millioner inn i fattigdom og sult er enda en av kapitalismens effekter, akkurat som de barbariske krigene i Jemen, Ukraina og Etiopia.   

Rosa Luxemburg fremsatte slagordet sosialisme eller barbari. Det er lenge siden det slagordet har vært så konkret som i dag. For mange kan den sosialistiske kampen se håpløs ut. Men det er bare på overflaten. Arbeiderklassen kan ikke forbli rolig og bare se på at det er den som påføres regningen for kapitalistenes fiasko. Det ser vi den i dag i dag, og fra erfaringene til kapitalismens historie. Sri Lanka befinner seg i dag i et revolusjonært opprør, før krigen Ukraina var det et lignende opprør i Kasakhstan, og før koronapandemien opplevde land etter land i Latin-Amerika revolusjonære konvulsjoner. I Sudan var det en revolusjon og i hjertet av Europa – i Frankrike så vi de gule vestene. I USA var det Black Lives Matter bevegelsen.

Akkurat som våren kommer etter vinteren vil arbeiderklassen reise seg og stå opp mot kapitalismens uretter. Den vil også være ganske bevisst på at påstanden sosialisme eller barbari er ganske så reell. Om den ikke makter å ta makten i egne hender har vi utallige eksempler på konsekvensene som følger: Mussolini, Hitler og Franco.

Hva konsekvensene vil bli denne gangen er usikkert, og det vil vi heller ikke vite. Våre krefter er mye større enn hva de var – ikke et hjul ruller eller en lyspære lyser uten arbeiderklassens velsignelse. Det finnes ingen samfunnskraft som er like sterk som arbeiderklassens. Det gjelder bare å benytte den.  

Vårt krav er sosialisme i vår levetid!

Doner til Kampkomiteen