Demonstrasjon mot Sian i Drammen

Skrevet av aktivister i Oslo.

Lørdag 14. mai kom rasistene i Sian til Drammen, og en gruppe aktivister fra Kampkomiteen deltok i motdemonstrasjonen.

Som en del av deres «norgesturne» i sommer hadde SIAN og politiet lagt fysisk beslag på hele Strømsø torg. Restaurant- og bareiere på torget hadde på forhånd uttrykt sin misnøye med Sians arrangement, på grunn av at de mister inntekter for en hel dag på en av vårens første skikkelige dager med sol. Togstasjonens hovedinngang var stengt ned. Det var ingen mulighet til å komme inn til området hvor motdemonstrasjonen var, uten å måtte gå store omveier og forbi politi-poster. Drammen kommune og tilsynelatende alle de lokale politiske partiene hadde forberedt seg på Sians besøk i månedsvis. Det var gjort en enorm innsats for å hindre demonstrasjoner mot Sian. Det ble arrangert en gratis konsert for å holde folk borte fra demonstrasjonen. Politiet hadde lagt en jernring rundt torget og store styrker fra Oslo politidistrikt, inkludert mobilt innsatskonsept og spesialbiler, hadde okkupert hele torget. Likevel trosset rundt 100 personer kommunes oppfordring om å ikke møte opp. Flere antirasistiske grupper og en hel del lokale ungdommer deltok livlig i motdemonstrasjonen der det energisk ble ropt slagord som «INGEN RASISTER I VÅRE GATER!» OG «BREIVIKS VENNER UT AV DRAMMEN!».  

Doner til Kampkomiteen