Aksjon mot Russlands krig i Ukraina og mot NATO

Skrevet av aktivister i Bergen.

Tirsdag 24.05.22, 3 måneder på dagen siden Russlands invasjon av Ukraina, aksjonerte aktivister fra Kampkomiteen mot krigen.

Det ble hengt opp banner i Bergen sentrum og det ble delt ut et hundretalls løpesedler utenfor Det Akademiske Kvarter.

Studentersamfunnet i Bergen hadde her, også i forbindelse med invasjonsdagen, invitert til møte med statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Mange forbipasserende tok interessert i mot og uttrykte støtte til budskapet, «Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina» og «NATO ut av Øst-Europa». Det ble også noen gode diskusjoner mellom aktivister og forbipasserende.

En forbipasserende var skeptisk til at en skulle «kjempe mot krigen med et brennende hat», for var det ikke slik at det var «hat som hadde bragt oss opp i denne situasjonen i utgangspunktet?» Kjærlighet og hat en to sider av samme sak, og om man ikke hater uretten, hvordan skal man da bekjempe den?

Folk som skulle på foredraget til Støre ga blandet tilbakemelding, som forventet. Noen var avvisende men andre var interesserte. Vaktene ved Kvarteret var aggressive og avvisende og unnskyldte overfor dem de kjente at aktivistene «måtte møtes sånn».

Se Kampkomiteens uttalelse mot krigen her:
Fordømmer Russlands angrepskrig


Doner til Kampkomiteen