Demonstrasjon mot politiet i Kristiansand

Skrevet av aktivister i Kristiansand.

I løpet de 3 første månedene i år ble 7 kvinner i Norge drept av menn i nær relasjon. På bakgrunn av det har feminister fra flere organisasjoner og miljøer i Kristiansand gått sammen for å skape engasjement og samhold, og kjempe mot vold mot kvinner. 15. juni ble det holdt en demonstrasjon mot vold og femicid – drap på kvinner fordi de er kvinner. Demonstrasjonen retta seg mot politiet som beskytter det patriarkalske systemet og lar menn fortsette å utøve vold og drap på kvinner. 

Det er blitt danna en organisasjon for dette samarbeidet – Feminister i Agder. Det planlegges flere demonstrasjoner, og i denne første ble det bestemt å fokusere på politiets rolle. I Norge blir 27 prosent av alle kvinner utsatt for vold fra en partner og 65 prosent av sakene henlegges. Hvert år blir i snitt 8 kvinner drept av partneren sin. En tredjedel av dem har prøvd å få hjelp av politiet. Og hvert år dør ei kvinne mens hun venter på at politiet skal risikovurdere saken hennes. I mange tilfeller har vold mot kvinner blitt varslet, men fulgt dårlig opp av politiet. Det finnes mange eksempler på voldssaker som henlegges, at bevis ikke sikres, at den voldsutsatte ikke blir trodd eller blir dårlig behandlet av politiet. Dette gjør at voldsmenn får mulighet til å utøve mer vold, og også drepe. Kvinner kan ikke stole på beskyttelse fra politiet – også internt har vi sett at politietaten er gjennomsyra av undertrykking, seksuell trakassering og overgrep. 

Demonstrasjonen viste også solidaritet med kvinner i resten av verden. En tredjedel av verdens kvinner utsettes for vold, og det farligste stedet å oppholde seg for ei kvinne er i hennes eget hjem. Rundt 50.000 kvinner blir hvert år drept av partneren, eksen eller andre i familien. Land i Afrika og i Latin-Amerika har de høyeste tallene. 

Aktivistene har arrangert paroleverksteder i forkant av demonstrasjonen, der det ble lagd bannere, flagg, plakater og t-skjorter. 

Demonstrasjonstoget gikk gjennom gågata i Kristiansand, over torvet og endte opp ved politistasjonen. Toget var anført av batucada-trommeslagere, noe som er mye brukt i protester i Latin-Amerika. Mange bar lilla flagg, fargen latinamerikanske feminister bruker som symbol for kampen mot vold mot kvinner. Det var bannere hvor det blant annet sto “Menn har drept 7 kvinner i år – Vi krever handling nå – Stopp menns vold mot kvinner”, “Ni una menos” (latinamerikansk slagord som betyr at vi ikke har flere kvinner og miste) og ”Knus patriarkatet”, og Kampkomiteen deltok med parola “Bekjemp vold mot kvinner”. Slagordene “Bølge for bølge – slag for slag – mot imperialisme og patriarkat” “Slå tilbake – knus patriarkatet” og “Styrk den – internasjonale solidaritet” ble ropt hele veien fram til politistasjonen, der demonstrasjonen ble avslutta med appeller og trommeslag. 

Doner til Kampkomiteen