Kristiansand: Fanemarkering til støtte for industriarbeidere i streik

Skrevet av aktivister i Kristiansand.

Mandag 22. august ble det holdt ei streikemarkering til støtte for Industri Energi sin streik ved Glencore Nikkelverk og Elkem Carbon i Kristiansand. Aktivister fra Kampkomiteen deltok sammen med rundt 200 andre. Markeringa starta med appeller ved porten til Glencore før den gikk videre til Elkem.

Norsk Industri og Industri Energi kom ikke til enighet i årets tariffoppgjør og arbeiderne har streika siden 15. august. Mesteparten av lønna deres forhandles lokalt og arbeiderne krever derfor lokal aksjonsrett når ikke det oppnås enighet om lønn og vilkår i lokale forhandlinger og de krever å ta del i overskuddet de skaper.


Doner til Kampkomiteen