Markeringer mot bombing av Gaza

Skrevet av aktivister i Oslo og Bergen.

Kampkomiteen har deltatt på markeringer i Oslo og Bergen til støtte for folket på Gaza etter Israels angrep der 44 personer, inkludert 15 barn, er drept. I tillegg er 360 skadd, og blant dem er det 151 barn. Kraftverket i Gaza er tomt for drivstoff og sykehusene er også snart tomme for drivstoff til å drive aggregatene. 

9. august var det ei markering ved den israelske ambassaden i Oslo, som var strengt bevokta av sperringer, politi og politibiler. På tross av at markeringa ble arrangert på kort varsel var det godt oppmøte, og mange hadde med palestinske flagg, palestinaskjerf, bilder av de drepte og hvite roser. Det var også flere bannere og plakater med paroler for frihet til Palestina, for oppheving av blokaden av Gaza og boikott av Israel.

Det ble holdt flere appeller, lest dikt og ropt slagord. På slutten av det offisielle programmet var det ett minutts stillhet for de som er drept de siste dagene. Etterpå ble det spontant ropt slagord som «Ingen fred uten frihet – Fritt Palestina», «From the river to the sea – Palestine will be free», «Boikott Israel – Fritt Palestina», «Fri Gaza» og «Israel – terrorist». Det ble slått på tromme til slagordene, og det var også palestinsk musikk og dans.

13. august var det markering på Torgallmenningen i Bergen. Rundt 50-100 deltok, og mange hadde med palestinske flagg, og bilder av de drepte. 

Det ble holdt appeller fra Palestinakomiteen, Fateh i Norge og en mann fra Gaza. Appellantene snakket om den pågående situasjonen i Gaza der Israel har stengt veiene ut og inn til Gaza, og bombet flere boliger, jordbruksområder og til og med et bryllup. Appellantene tok opp at flere barn har blitt drept: Alaa Qaddoum (5 år), Ahmad Alnairab (11 år) og Momen Alnairab (5 år) er navnene på tre av de drepte. Videre tok appellantene opp at det Israel gjør er apartheid og ulovlig, at okkupasjonen må ende, at Palestina må bli anerkjent, og at boikotten av Israel må fortsette. En appellant tok opp at siden krigen i Ukraina starta har vestlige land sendt mye våpen og penger til Ukraina og sanksjonert Russland, men ingenting blir gjort for å hjelpe Palestina.

17 lys ble tent til slutt og plassert rundt et palestinsk flagg. Det ble holdt et minutt stillhet for de drept i Gaza. Gjennom markeringen ble “Boikott Israel – Fri Palestina” ropt av folkemengden.

Doner til Kampkomiteen